Author Kanayama, Hiro-omi/ 酒井, 徹/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 193
Published Date 2013-12-25
Author Fujisawa, Masato/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 195
Published Date 2013-12-25
Author Takahashi, Masayuki/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 201
Published Date 2013-12-25
Author Yamamoto, Yasuyo/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 207
Published Date 2013-12-25
Author Hamada, Yasuhiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 211
Published Date 2013-12-25
Author Usami, Makoto/ Fukuda, Atsuko/ Miyoshi, Makoto/ Yamamoto, Ikuko/ Takahashi, Michiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 215
Published Date 2013-12-25
Author Yasui, Toshiyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 225
Published Date 2013-12-25
Author Nakase, Katsunori/ Tsuruo, Miho/ Shimada, Hisao/ Kinoshita, Seizo/ Toyosaki, Matome/ Sugino, Satoshi/ Ura, Toshiaki/ Yamashita, Emi/ Komi, Katsumi/ Oda, Yoshie/ Hattori, Junko/ Nishioka, Yasuhiko/ Hanibuchi, Masaki/ Azuma, Masahiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 233
Published Date 2013-12-25
Author Kageji, Teruyoshi/ Oka, Hirofumi/ Nagahiro, Shinji/ Satomi, Junichiro/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Tani, Kenji/ Kohno, Mitsuhiro/ Yuasa, Shino/ Tabata, Ryo/ Bando, Hiroyasu/ Mori, Keiko/ Obata, Fumiaki/ Mitsuhashi, Noriko/ Uraoka, Hideyuki/ Hamaguchi, Hayato/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 243
Published Date 2013-12-25
Author Mori, Hiroki/ Ishibashi, Hiroki/ Sato, Hirohiko/ Kuyama, Hisako/ Asanoma, Michihito/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 251
Published Date 2013-12-25
Author Yoshida, Takahiro/ Honda, Junko/ Saito, Seiya/ Sumi, Takanao/ Kishi, Kazuhiro/ Hirose, Chieko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 257
Published Date 2013-12-25
Author Chikakiyo, Motoya/ Yoshikawa, Kozo/ Shimada, Mitsuo/ Kurita, Nobuhiro/ Iwata, Takashi/ Sato, Hirohiko/ Higashijima, Jun/ Nishi, Masaaki/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/ Matsumoto, Noriko/ Eto, Shohei/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 263
Published Date 2013-12-25
Author Tsuzuki, Hideo/ Matsumori, Yasumichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 269
Published Date 2013-12-25
Author Ide, Chiaki/ Tobetto, Yohei/ Yasuoka, Tatsuo/ Izumi, Tomoko/ Yoneda, Kohei/ Ogura, Riyo/ Miyajima, Hitoshi/ Yuba, Kenichiro/ Takahashi, Takefumi/ Hosokawa, Shinobu/ Kishi, Koichi/ Otani, Ryuji/ Hiasa, Yoshikazu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 273
Published Date 2013-12-25
Author Ishitani, Keisuke/ Oomura, Takeshi/ Kawashita, Youichirou/ Sumitomo, Masayuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 281
Published Date 2013-12-25
Author 寺奥, 大貴/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 287
Published Date 2013-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 289
Published Date 2013-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 292
Published Date 2013-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Start Page 319
Published Date 2013-12-25