Author Takeda, Noriaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 101
Published Date 2014-12-25
Author Chida, Izumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 103
Published Date 2014-12-25
Author Shimada, Aki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 109
Published Date 2014-12-25
Author 樋口, 恵子/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 113
Published Date 2014-12-25
Author Udaka, Jiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 114
Published Date 2014-12-25
Author 佐藤, 公美/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 118
Published Date 2014-12-25
Author 二川, 健/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 119
Published Date 2014-12-25
Author Teshima-Kondo, Shigetada/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 121
Published Date 2014-12-25
Author Sakama, Minoru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 127
Published Date 2014-12-25
Author Kataoka, Keiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 139
Published Date 2014-12-25
Author Haruna, Marie/ Hirasaka, Katsuya/ Tomita, Chisato/ Abe, Tomoki/ Ohno, Ayako/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 149
Published Date 2014-12-25
Author Ito, Hirokazu/ Miyagawa, Misao/ Yasuhara, Yuko/ Ueoka, Yoshinori/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 155
Published Date 2014-12-25
Author Bando, Tomoko/ Akaike, Masashi/ Tsuruo, Miho/ Ishimoto, Hiroko/ Miyauchi, Kazuko/ Bando, Yoshimi/ Ikushima, Youko/ Miya, Keiko/ Taki, Masako/ Harada, Kazuyo/ Sumise, Yuuko/ Toyosaki, Matome/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 161
Published Date 2014-12-25
Author Inoko, Miki/ kuwayama, Kazuyuki/ Nishi, Kyoko/ Yamaguchi, Tadashi/ Satomi, Jyunichiro/ Yamamoto, Nobuaki/ Kaji, Ryuji/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 167
Published Date 2014-12-25
Author Okada, Yuki/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Takata, Yoichiro/ Goda, Yuichiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 173
Published Date 2014-12-25
Author Kuroda, Takeshi/ Yamasaki, Shinichi/ Sohnaka, Yasuhide/ Miyake, Hidenori/ Hino, Naoki/ Miyoshi, Takanori/ Kinoshita, Takashi/ Kanemura, Hirofumi/ Kanamoto, Mami/ Inoue, Seiya/ Aoyama, Mariko/ Kobayashi, Akimi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 177
Published Date 2014-12-25
Author Kurata, Hiromitsu/ Ishigami, Akiko/ Tokunaga, Itsuo/ Nagasaki, Yasushi/ Nishimura, Akiyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 181
Published Date 2014-12-25
Author Miyauchi, Masahiro/ Teramae, Satoshi/ Miyamoto,  Hiroshi/ Otsuka,  Kanako/ Miyoshi, Jinsei/ Kagawa, Miwako/ Takaba, Azusa/ Taniguchi, Tatsuya/ Goji, Takahiro/ Kitamura, Shinji/ Takaoka, Tohshi/ Niki, Miyako/ Sato, Momoko/ Muguruma, Naoki/ Okahisa, Toshiya/ Imoto, Issei/ Sawa, Yasuhiko/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 185
Published Date 2014-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 191
Published Date 2014-12-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 70
Issue 5-6
Start Page 194
Published Date 2014-12-25