Author Yasuhara, Yuko/ Ito, Hirokazu/ Kuwamura, Yumi/ Umeda, Yayoi/ Uranishi, Yumi/ Tanioka, Tetsuya/ Kondo, Kazuya/ Kishida, Sachi/ Irahara, Minoru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Start Page 59
Published Date 2015-08-25
Author Obata, Fumiaki/ Kageji, Teruyoshi/ Oka, Hirofumi/ Tabata, Ryo/ Tani, Kenji/ Bando, Hiroyasu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Start Page 71
Published Date 2015-08-25
Author Taniguchi, Haruki/ Fukumoto, Taizou/ Ishigaki, Masanobu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Start Page 77
Published Date 2015-08-25
Author Tsuboi, Mitsuhiro/ Matsumoto, Daisuke/ Kawakita, Naoya/ Kajiura, Koichiro/ Toba, Hiroaki/ Nakagawa, Yasushi/ Kawakami, Yukikiyo/ Takizawa, Hiromitsu/ Sakiyama, Shoji/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Start Page 81
Published Date 2015-08-25
Author Morimoto, Jun/ Yamaguchi, Hiroshi/ Shirakami, Atsuhisa/ Omoya, Toshihiro/ Sekimoto, Etsuko/ Otsuka, Satoshi/ Fukuya, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Start Page 87
Published Date 2015-08-25