Author Tanaka, Katsuya/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2017-04-25
Author Yamaguchi, Shigeki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2017-04-25
Author Sumitomo, Michiko/ Tanida, Noriko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2017-04-25
Author Yoshida, Takahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 17
Published Date 2017-04-25
Author Tani-Suzuki, Yoshiko/ Yasui, Sonoko/ Nishi, Maki/ Yamada, Shizue/ Matsumura, Akiko/ Saito, Yu/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 23
Published Date 2017-04-25
Author Abe, Masahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2017-04-25
Author Tsuruo, Yoshihiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 37
Published Date 2017-04-25
Author Kawahito, Shinji/ Soga, Tomohiro/ Yagi, Shusuke/ Matsushita, Shingo/ Tani, Hiroe/ Masuya, Sachiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 47
Published Date 2017-04-25
Author Kontani, Keiichi/ Morishita, Atsushi/ Kubo, Takako/ Hashimoto, Shin-ichiro/ Murazawa, Chisa/ Norimura, Shoko/ Hashimoto, Nozomi/ Kenzaki, Koichiro/ Tamaki, Masafumi/ Miura, Kazumasa/ Yokomise, Hiroyasu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2017-04-25
Author Nii, Akira/ Iwamura, Yoshinobu/ Asai, Takeshi/ Asai, Yoshie/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2017-04-25
Author Miyagawa, Misao/ Kataoka, Mutsuko/ Ito, Hirokazu/ Yasuhara, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/ Locsin, Rozzano C./
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2017-04-25
Author Minato, Takuya/ Kanematu, Miyuki/ Tabuchi, Hiroshi/ Kajikawa, Aiichirou/ Mizutani, Tomoya/ Nakamura, Muneo/ Yoshida, Takahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2017-04-25
Author Norimura, Shoko/ Kenzaki, Koichiro/ Kubo, Takako/ Morishita, Atushi/ Murazawa, Chisa/ Hashimoto, Shinichiro/ Tamaki, Masafumi/ Kontani, Keiichii/ Miura, Kazumasa/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2017-04-25
Author Andou, Tsutomu/ Yamashita, Kyo/ Kawakami, Yukikiyo/ Tokunaga, Takuya/ Hirose, Kenji/ Matsumoto, Youko/ Asano, Hiromi/ Kawahara, Youko/ Okazaki, Kazuyo/ Terashima, Yoshiyasu/ Sakashita, Naomi/ Sumitomo, Masayuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 91
Published Date 2017-04-25
Author Ueda, Yasuhiro/ Miyamoto, Katsufumi/ Eriguchi, Kohtarou/ Arase, Hiroki/ Kawashima, Taro/ Sakahira, Hideki/ Takahashi, Masanori/ Ohishi, Tatsurou/ Koyama, Takashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 99
Published Date 2017-04-25
Author Andou, Tsutomu/ Tokunaga, Takuya/ Kawakami, Yukikiyo/ Imura, Satoru/ Matsumoto, Youko/ Asano, Hiromi/ Kawahara, Youko/ Okazaki, Kazuyo/ Terashima, Yoshiyasu/ Sumitomo, Masayuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 105
Published Date 2017-04-25
Author Murakami, Takahiro/ Yagi, Shusuke/ Hara, Tomoya/ Ise, Takayuki/ Kusunose, Kenya/ Matsuura, Tomomi/ Tobiume, Takeshi/ Yamaguchi, Koji/ Yamada, Hirotsugu/ Soegi, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Shimabukuro, Mitsuo/ Akaike, Masashi/ Sata, Masataka/ Shunto, Joji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 113
Published Date 2017-04-25
Author Umemoto, Hitomi/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 117
Published Date 2017-04-25
Author Arase, Seiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 123
Published Date 2017-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 73
Issue 1-2
Start Page 125
Published Date 2017-04-25