Author Kato, Kaori/ Tanioka, Tetsuya/ Yasuhara, Yuko/ Miyagawa, Misao/ Osaka, Kyoko/ Kataoka, Mutsuko/ Ito, Hirokazu/ Locsin, Rozzano/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 151
Published Date 2017-08-25
Author Ito, Hirokazu/ Yasuhara, Yuko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 161
Published Date 2017-08-25
Author Takechi, Hirokazu/ Matsuoka, Yoshie/ Akizuki, Sayo/ Morimoto, Masami/ Nakagawa, Misako/ Okumura, Kazumasa/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Takahiro/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 169
Published Date 2017-08-25
Author Ichihara, Hidemitsu/ Yokoyama, Hiroyuki/ Saitou, Keiji/ Tamura, Katsuya/ Kondo, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 173
Published Date 2017-08-25
Author Fujiwara, Satoshi/ Yuasa, Yasuhiro/ Takeuchi, Taihei/ Tsuneki, Takao/ Matsuo, Yuta/ Mori, Osamu/ Kuramoto, Shunsuke/ Tomibayashi, Atsushi/ Okitsu, Hiroshi/ Yamashita, Michiko/ Fujii, Yoshiyuki/ Goto, Masakazu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 179
Published Date 2017-08-25
Author Shigematsu, Natsuko/ Umeno, Kaoru/ Hayashi, Manae/ Ito, Hirokazu/ Odani, Kazuo/ Tanioka, Tetsuya/ Locsin, Rozzano/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 183
Published Date 2017-08-25
Author Kubo, Takako/ Tamaki, Masafumi/ Kenzaki, Koichiro/ Morishita, Atsushi/ Norimura, Shoko/ Miura, Kazumasa/ Ishikawa, Ryo/ Ogino, Tetsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 187
Published Date 2017-08-25
Author Koyama, Hiroshi/ Okita, Shinya/ Mure, Hideo/ Morigaki, Ryoma/ Miyamoto, Ryosuke/ Sako, Wataru/ Kaji, Ryuji/ Goto, Satoshi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 3-4
Start Page 193
Published Date 2017-08-25