Author Tanioka, Tetsuya/ Doi, Toshio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 197
Published Date 2017-12-25
Author Minakuchi, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 199
Published Date 2017-12-25
Author Oto, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 207
Published Date 2017-12-25
Author Kuroda, Akio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 221
Published Date 2017-12-25
Author Locsin, Rozzano C./
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 227
Published Date 2017-12-25
Author Kane, Chikako/ Tomotake, Masahito/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 233
Published Date 2017-12-25
Author Yonemura, Shigenobu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 241
Published Date 2017-12-25
Author Morita, Akinori/ Ujita, Shohei/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 249
Published Date 2017-12-25
Author Okahisa, Toshiya/ Sogabe, Masahiro/ Saijo, Atsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 257
Published Date 2017-12-25
Author Takizawa, Hiromitsu/ Sakiyama, Shoji/ Sawada, Toru/ Kawakita, Naoaya/ Nishino, Takeshi/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Kajiura, Koichiro/ Toba, Hiroaki/ Kawakami, Yukikiyo/ Yoshida, Mitsuteru/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 269
Published Date 2017-12-25
Author Matsushita, Yasuko/ Iwamoto, Saori/ Tada, Miyuki/ Okahisa, Reiko/ Umeda, Yayoi/ Mitsukawa, Emiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 275
Published Date 2017-12-25
Author Chiba, Shinichi/ Tomotake, Masahito/ Aono, Masatomo/ Toshimitsu, Hidefumi/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 283
Published Date 2017-12-25
Author Yoshida, Homare/ Yasuta, Osamu/ Kawahito, Tomohisa/ Egawa, Yoshiyasu/ Shimoe, Yasushi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 289
Published Date 2017-12-25
Author Aibara, Norimasa/ Hotchi, Masanori/ Watanabe, Miya/ Okikawa, Shohei/ Utsunomiya, Daichi/ Shinne, Mikiya/ Obatake, Masayoshi/ Kotegawa, Hiroshi/ Yoshiyama, Hirotsugu/ Kawasaki, Hideki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 293
Published Date 2017-12-25
Author Yamaguchi, Sumiyo/ Nakamura, Shingen/ Sumida, Satoshi/ Maeda, Yusaku/ Oura, Masahiro/ Takahashi, Mamiko/ Iwasa, Masami/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiro/ Miki, Hirokazu/ Kagawa, Kumiko/ Kishi, Jun/ Abe, Masahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 301
Published Date 2017-12-25
Author Miyamoto, Ryota/ Mori, Hayato/ Fujiki, Kazuya/ Fujimoto, Keisuke/ Matsushita, Kenta/ Matsumoto, Daishi/ Nakao, Toshihiro/ Kawashita, Yoichiro/ Chikakiyo, Motoya/ Omura, Takeshi/ Nakagawa, Yasushi/ Ikawa, Koichi/ Hirose, Toshiyuki/ Kuratate, Shinji/ Yagi, Toshiyuki/ Mimura, Seiji/ Toda, Naoki/ Hori, Yoji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 309
Published Date 2017-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 313
Published Date 2017-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 73
Issue 5-6
Start Page 316
Published Date 2017-12-25