Author Kagawa, Noriko/ Ishizawa, Keisuke/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2018-04-25
Author Imanishi, Masaki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2018-04-25
Author Yamashita, Michiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2018-04-25
Author Ikeda, Yasumasa/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 13
Published Date 2018-04-25
Author Endo, Itsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2018-04-25
Author Uehara, Hisanori/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2018-04-25
Author Aihara, Ken-ichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 37
Published Date 2018-04-25
Author Inomoto, Takashi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 47
Published Date 2018-04-25
Author Kawakita, Naoaya/ Toba, Hiroaki/ Sakiyama, Shoji/ Sawada, Toru/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Yoshida, Mitsuteru/ Kawakami, Yukikiyo/ Takizawa, Hiromitsu/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 55
Published Date 2018-04-25
Author Tagami, Yoshifumi/ Masamune, Katuhiro/ Yoshida, Sadahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2018-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2018-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2018-04-25