Author Nishioka, Yasuhiko/ Takahashi, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 125
Published Date 2018-12-25
Author Nakamura, Yoichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 127
Published Date 2018-12-25
Author Saika, Azusa/ Kunisawa, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 137
Published Date 2018-12-25
Author Kitamura, Yoshiaki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 147
Published Date 2018-12-25
Author Sugimoto, Mayumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 153
Published Date 2018-12-25
Author Azuma, Masahiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 159
Published Date 2018-12-25
Author Nomaguchi, Masako/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 163
Published Date 2018-12-25
Author Sato, Yasushi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 171
Published Date 2018-12-25
Author Tsujimoto, Yoshimi/ Sato, Miki/ Kunimi, Koutarou/ Tagami, Yoshifumi/ Masamune, Katsuhiro/ Yoshida, Sadahiro/ Izumi, Yoshihiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 181
Published Date 2018-12-25
Author Kawata, Shiyori/ Abe, Akane/ Tezuka, Toshifumi/ Inayama, Mami/ Yoshida, Seiji/ Haku, Takashi/ Matsumoto, Daisuke/ Nakagawa, Yasushi/ Hirose, Toshiyuki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 187
Published Date 2018-12-25
Author Miyakami, Yuko/ Nakamura, Shingen/ Oura, Masahiro/ Okamoto, Yasunobu/ Takahashi, Mamiko/ Sogabe, Kimiko/ Iwasa, Masami/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiro/ Miki, Hirokazu/ Kagawa, Kumiko/ Uehara, Hisanori/ Abe, Masahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 193
Published Date 2018-12-25
Author Takahashi, Mina/ Tobiume, Takeshi/ Matsumoto, Kazuhisa/ Matsuura, Tomomi/ Soeki, Takeshi/ Fujimoto, Yuta/ Harada, Takafumi/ Zheng, Robert/ Suto, Kumiko/ Saijyo, Yoshihito/ Ueno, Rie/ Kawabata, Yutaka/ Bando, Mika/ Yamada, Nao/ Ito, Hiroyuki/ Todoroki, Takafumi/ Ise, Takayuki/ Kusunose, Kenya/ Yamaguchi, Koji/ Yagi, Shusuke/ Fukuda, Daijyu/ Yamada, Hirotsugu/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Sata, Masataka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 201
Published Date 2018-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 209
Published Date 2018-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 74
Issue 5-6
Start Page 212
Published Date 2018-12-25