Author Abe, Masahiro/ Taketani, Yutaka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2019-04-25
Author Tsugawa, Naoko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2019-04-25
Author Uchida, Takayuki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2019-04-25
Author Izumi, Yuishin/ Yamamoto, Nobuaki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 17
Published Date 2019-04-25
Author Goto, Hisatsugu/ Azuma, Masahiko/ Nakase, Katsunori/ Toyosaki, Matome/ Utsunomiya, Masato/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 23
Published Date 2019-04-25
Author Endo, Itsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 31
Published Date 2019-04-25
Author Takagi, Yasushi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 39
Published Date 2019-04-25
Author Hirose, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2019-04-25
Author Toba, Hiroaki/ Takizawa, Hiromitsu/ Yoshida, Takahiro/ Morimoto, Masami/ Aoyama, Mariko/ Nishiguchi, Kyoko/ Miyakoshi, Chizu/ Takechi, Hirokazu/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2019-04-25
Author Fujita, Yui/ Tominaga, Tatsuya/ Kangawa, Yumi/ Nagai, Kojiro/ Abe, Hideharu/ Doi, Toshio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 55
Published Date 2019-04-25
Author Takeuchi, Shunsuke/ Suga, Kenichi/ Shono, Miki/ Nakagawa, Ryuji/ Kagami, Shoji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2019-04-25
Author Matsuda, Hiroya/ Kurahashi, Kiyoe/ Endo, Furi/ Masuda, Shiho/ Mitsui, Yukari/ Yoshida, Sumiko/ Akehi, Yuko/ Endo, Itsuro/ Fukumoto, Seiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2019-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 75
Published Date 2019-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 75
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2019-04-25