Author Tsuneyama, Koichi/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2020-04-25
Author Kashihara, Hideya/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Miyatani, Tomohiko/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/ Yoshimoto, Toshiaki/ Takehara, Yukako/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2020-04-25
Author Saito, Yu/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2020-04-25
Author Bando, Yoshimi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 13
Published Date 2020-04-25
Author Uehara, Hisanori/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2020-04-25
Author Tsuneyama, Koichi/ Morimoto, Yuki/ Kaji, Shoma/ Oya, Takeshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 23
Published Date 2020-04-25
Author Matsuura, Tetsuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2020-04-25
Author Yamada, Hirotsugu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 33
Published Date 2020-04-25
Author Imai, Yoshie/ Miyamoto, Yoko/ Yoshida, Yukiko/ Abe, Akiko/ Murakami, Yoshie/ Kawasaki, Yuko/ Takeda, Yuko/ Asaumi, Kurumi/ Bando, Takae/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2020-04-25
Author Takashima, Takuya/ Itagaki, Taiga/ Ueno, Yoshitoyo/ Nakanishi, Nobuto/ Tane, Natsuki/ Tsunano, Yumiko/ Oto, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 55
Published Date 2020-04-25
Author Yamashita, Michiko/ Nakasono, Masahiko/ Shunto, Joji/ Kuroda, Naoto/ Oya, Takeshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2020-04-25
Author Takechi, Hirokazu/ Morimoto, Masami/ Tashiro, Yoshihiko/ Matsuyama, Kazuo/ Miyauchi, Takayuki/ Ishikawa, Masashi/ Sasa, Soichiro/ Aoyama, Mariko/ Inoue, Seiya/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Takahiro/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2020-04-25
Author Ueta, Isako/ Ota, Hiroko/ Ono, Miho/ Asano, Sanae/ Onishi, Chiemi/ Imai, Yoshie/ Nishimura, Masato/ Abe, Akiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 73
Published Date 2020-04-25
Author Sogabe, Masahiro/ Okahisa, Toshiya/ Shimohata, Takaaki/ Uebansou, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/ Emoto, Takahiro/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/ Yanagawa, Hiroaki/ Komatsu, Takatoshi/ Ohnishi, Yoshiaki/ Fukuhara, Masashi/ Yamada, Mika/ Tashiro, Yoshihiko/ Matsuyama, Kazuo/ Ishikawa, Masashi/ Ikata, Naoki/ Nishioka, Jyunji/ Hirata, Misato/ Tanaka, Hironori/ Tanaka, Kumiko/ Tanaka, Takahiro/ Tomonari, Tetsu/ Taniguchi, Tatsuya/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 2020-04-25
Author Okikawa, Shouhei/ Matsuda, Ryouichi/ Takatsuki, Hidenori/ Ito, Eitaro/ Utsunomiya, Daichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 93
Published Date 2020-04-25
Author Takigawa, Eiji/ Edo, Shoko/ Yamamoto, Chiho/ Nanba, Kazuhiro/ Matsuura, Ikuyo/ Kamoi, Hironari/ Omori, Miki/ Kataoka, Mutsuko/ Mifune, Kazushi/ Osaka, Kyoko/ Yasuhara, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 99
Published Date 2020-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 107
Published Date 2020-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 1-2
Start Page 111
Published Date 2020-04-25