Author Aki, Kensaku/ Miwa, Utaka/ Sato, Mizuki/ Sone, Atsumi/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Hosoi, Eiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 137
Published Date 2020-08-25
Author Ichimiya, Yuki/ Imai, Yoshie/ Miki, Yukiyo/ Yamaguchi, Miyoko/ Harada, Rio/ Kondo, Ikumi/ Hamamoto, Utao/ Bando, Takae/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 143
Published Date 2020-08-25
Author Yagi, Keiko/ Yuasa, Tetsuya/ Inui, Ami/ Satoh, Hiromitsu/ Soga, Tetsuro/ Tezuka, Michiko/ Tezuka, Akitsugu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 153
Published Date 2020-08-25
Author Fujii, Yumiko/ Kobayashi, Seiji/ Ohnishi, Yoshiaki/ Tanaka, Katsuya/ Muguruma, Naoki/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 2020-08-25
Author Kageji, Teruyoshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 165
Published Date 2020-08-25
Author Fujii, Shohei/ Nakamura, Fumika/ Sato, Yasushi/ Kishi, Kazuhiro/ Yoshida, Sumiko/ Mitsui, Yasuhiro/ Fujino, Yasuteru/ Kitamura, Shinji/ Okamoto, Koichi/ Miyamoto, Hiroshi/ Muguruma, Naoki/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 173
Published Date 2020-08-25
Author Kubo, Takako/ Norimura, Shoko/ Sakamoto, Shinichi/ Kenzaki, Koichiro/ Miura, Kazumasa/ Ogino, Tetsuro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 179
Published Date 2020-08-25
Author Sasa, Soichiro/ Inoue, Hiroaki/ Okumura, Kazumasa/ Aoyama, Mariko/ Inui, Tomohiro/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Takahiro/ Bando, Yoshimi/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 185
Published Date 2020-08-25
Author Yamamoto, Masahiro/ Nakano, Yuki/ Kawashita, Yoichiro/ Arase, Miharu/ Yuasa, Shino/ Ota, Shogo/ Yamada, Ryo/ Fujiki, Kazuya/ Inui, Tomohiro/ Obara, Fumie/ Sumitomo, Hiroyuki/ Mori, Hayato/ Shikata, Yuko/ Chikakiyo, Motoya/ Higashijima, Jun/ Omura, Takeshi/ Hirose, Toshiyuki/ Kuratate, Shinnji/ Yagi, Toshiyuki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 191
Published Date 2020-08-25
Author Fukui, Arisa/ Hayabuchi, Osamu/ Honda, Masahito/ Yoshida, Keisuke/ Kataoka, Hideyuki/ Yamaguchi, Satoshi/ Takada, Kiyonori/ Ichihara, Shinichirou/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 197
Published Date 2020-08-25
Author Yamamoto, Hiroki/ Shibata, Hironobu/ Yagi, Hikaru/ Sekimoto, Etsuko/ Ozaki, Shuji/ Takeda, Takashi/ Chida, Izumi/ Hori, Yoji/ Unai, Yuki/ Sato, Kenta/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 3-4
Start Page 203
Published Date 2020-08-25