Author Tomita, Koichi/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 211
Published Date 2020-12-25
Author Ohtsuka, Aiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 213
Published Date 2020-12-25
Author Higashino, Kosaku/ Kanayama, Hiroomi/ Goto, Tomohiro/ Tamaki, Yasuaki/ Sairyo, Koichi/ Tomita, Koichi/ Tsuruo, Yoshihiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 217
Published Date 2020-12-25
Author Goto, Tomohiro/ Tsuruo, Yoshihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 221
Published Date 2020-12-25
Author Yoshida, Mitsuteru/ Tangoku, Akira/ Higashino, Kosaku/ Kondo, Kazuya/ Iwata, Takashi/ Akaike, Masashi/ Kanayama, Hiroomi/ Tsuruo, Yoshihiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 225
Published Date 2020-12-25
Author Nishino, Takeshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 235
Published Date 2020-12-25
Author Tomita, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 241
Published Date 2020-12-25
Author Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 243
Published Date 2020-12-25
Author Tomita, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 245
Published Date 2020-12-25
Author Hayabuchi, Yasunobu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 251
Published Date 2020-12-25
Author Bando, Yoshimi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 259
Published Date 2020-12-25
Author Hara, Kanako/ Tsutsumi, Rie/ Nakanishi, Nobuto/ Mishima, Yuna/ Machida, Kyoka/ Kuroda, Masashi/ Oto, Jun/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 267
Published Date 2020-12-25
Author Masuda, Kazuhiko/ Miyagi, Junko/ Horiuchi, Noriaki/ Fujinaka, Yuichi/ Fujimoto, Daisaku/ Tanahashi, Toshihito/ Nakano, Ayako/ Takeichi, Toshiaki/ Fujimoto, Hiroshi/ Bando, Yoshiaki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 273
Published Date 2020-12-25
Author Mori, Miki/ Onishi, Chiemi/ Imai, Yoshie/ Bando, Takae/ Takahashi, Aki/ Choraku, Masahito/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 279
Published Date 2020-12-25
Author Hashimoto, Rieko/ Imai, Yoshie/ Kibe, Chizuru/ Kojima, Noriko/ Inoue, Ryo/ Fumoto, Syouichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 291
Published Date 2020-12-25
Author Sato, Takahisa/ Inoue, Hiroyuki/ Kagawa, Tetuya/ Takasugi, Midori/ Takahasi, Yasutake/ Tamaki, Masaharu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 301
Published Date 2020-12-25
Author Takashima, Takuya/ Nishikawa, Marie/ Ueno, Yoshitoyo/ Nakanishi, Nobuto/ Tane, Natsuki/ Tsunano, Yumiko/ Itagaki, Taiga/ Oto, Jun/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 307
Published Date 2020-12-25
Author Norimura, Shoko/ Kontani, Keiichi/ Kenzaki, Koichiro/ Kuraishi, Kana/ Matsumoto, Hiromasa/ Sakamoto, Shinichi/ Kubo, Takako/ Hashimoto, Shinichiro/ Miura, Kazumasa/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 311
Published Date 2020-12-25
Author Kawahara, Ayaka/ Kurahashi, Kiyoe/ Kudo, Chiaki/ Kamada, Motomu/ Katoh, Shinsuke/ Tomioka, Yukiko/ Tsujimoto, Yoshimi/ Yasui, Saya/ Endo, Furi/ Masuda, Shiho/ Mitsui, Yukari/ Yoshida, Sumiko/ Aihara, Kenichi/ Endo, Itsuro/ Fukumoto, Seiji/ Matsuhisa, Munehide/ Abe, Masahiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 317
Published Date 2020-12-25
Author Imagawa, Shoko/ Fujinaga, Hiroyuki/ Morikawa, Shino/ Iima, Tsutomu/ Kawata, Atsushi/ Okada, Ayumi/ Niki, Toshiyuki/ Yamamoto, Hirohumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 76
Issue 5-6
Start Page 323
Published Date 2020-12-25