Author Yonemura, Shigenobu/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2021-04-25
Author Yasuda, Hiroshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2021-04-25
Author Yonemura, Shigenobu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2021-04-25
Author Kurisu, Shusaku/ Yonemura, Shigenobu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 17
Published Date 2021-04-25
Author Mineda, Kazuhide/ Abe, Yoshiro/ Ishida, Soshi/ Yamashita, Yutaro/ Nagasaka, Shinji/ Yamasaki, Hiroyuki/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 2021-04-25
Author Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2021-04-25
Author Izaki, Yumiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 37
Published Date 2021-04-25
Author Shinohara, Tsutomu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2021-04-25
Author Izawa-Ishizawa, Yuki/ Goda, Mitsuhiro/ Aizawa, Fuka/ Zamami, Yoshito/ Hamano, Hirofumi/ Yagi, Kenta/ Ikeda, Yasumasa/ Ishizawa, Keisuke/ Tamaki, Toshiaki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 57
Published Date 2021-04-25
Author Imai, Yoshie/ Takahashi, Aki/ Bando, Takae/ Ueta, Isako/ Kondo, Kazuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2021-04-25
Author Miyashita, Yuka/ Imai, Yoshie/ Bando, Takae/ Takahashi, Aki/ Takagai, Tomoko/ Nakano, Akemi/ Hase, Naomi/ Kondo, Kazuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2021-04-25
Author Morishita, Atsushi/ Yamakawa, Takashi/ Honda, Junko/ Hukuyama, Mitsutoshi/ Hino, Hiroyuki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2021-04-25
Author Miki, Hitoshi/ Harino, Yukari/ Okitsu, Natsu/ Yamasaki, Shinichi/ Tanaka, Takashi/ Morimoto, Tadaoki/ Izumi, Keisuke/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 87
Published Date 2021-04-25
Author Hanada, Kenta/ Osaki, Yusuke/ Kakimoto, Takumi/ Shima, Kasane/ Muto, Kohei/ Fukumoto, Tatsuya/ Yamamoto, Yuki/ Fujita, Koji/ Bando, Yoshimi/ Kito, Hideki/ Izumi, Yuishin/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 91
Published Date 2021-04-25
Author Okitsu, Natsu/ Harino, Yukari/ Tanaka, Takashi/ Miki, Hitoshi/ Morimoto, Tadaoki/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2021-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 101
Published Date 2021-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 1-2
Start Page 104
Published Date 2021-04-25