Author Morimoto, Juri/ Imai, Yoshie/ Bando, Takae/ Takahashi, Aki/ Takagai, Tomoko/ Nakano, Akemi/ Kondo, Kazuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 123
Published Date 2021-08-25
Author Miyamoto, Naoki/ Inoue, Hiroaki/ Inui, Tomohiro/ Sasa, Soichiro/ Aoyama, Mariko/ Toba, Hiroaki/ Okumura, Kazumasa/ Yoshida, Takahiro/ Takizawa, Hiromitsu/ Tangoku, Akira/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 131
Published Date 2021-08-25
Author Orino, Ai/ Abe, Hitomi/ Umei, Yasuhiro/ Takahashi, Maiko/ Motoki, Yumi/ Takata, Shinjiro/ Takehisa, Yozo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 137
Published Date 2021-08-25
Author Kono, Kazuyo/ Goto, Yumiko/ Hujimoto, Misuzu/ Yokota, Akio/ Sato, Atsushi/ Ueda, Sayato/ Hamada, Tomoko/ Takeda, Eiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 143
Published Date 2021-08-25
Author Miyake-Hamada, Tetsuyu/ Omura, Takeshi/ Ohta, Shogo/ Yokota, Noriko/ Yamada, Ryo/ Sumitomo, Hiroyuki/ Matsushita, Kenta/ Mori, Hayato/ Kawashita, Yoichiro/ Sugimoto, Koji/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Miyatani, Tomohiko/ Arakawa, Yusuke/ Hirose, Toshiyuki/ Yagi, Toshiyuki/ Yoneda, Akiko/ Kudo, Eiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 149
Published Date 2021-08-25
Author Iwasa, Toshiyuki/ Yokotani, Tomoya/ Betriana, Feni/ Ito, Hirokazu/ Yasuhara, Yuko/ Zhao, Yueren/ Okahisa, Reiko/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 77
Issue 3-4
Start Page 155
Published Date 2021-08-25