Author Arisawa, Kokichi/ Sairyo, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2022-04-25
Author Sakaue, Hiroshi/ Kuroda, Masashi/ Tsutsumi, Rie/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2022-04-25
Author Yoshida, Sumiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2022-04-25
Author Aihara, Ken-ichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2022-04-25
Author Sato, Nori/ Tomonari, Ken/ Sairyo, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2022-04-25
Author Fujitani, Junzo/ Tomonari, Ken/ Sairyo, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 27
Published Date 2022-04-25
Author Imai, Yoshie/ Hamada, Saki/ Myouken, Mei/ Une, Marin/ Matsushita, Yasuko/ Hase, Yasuko/ Iguchi, Kazuko/ Bando, Takae/ Takahashi, Aki/ Inoue, Yuta/ Sakamoto, Tomoka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2022-04-25
Author Izumi, Yuishin/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2022-04-25
Author Umemoto, Nobuhiko/ Yoshida, Hidemi/ Mikasa, Machiko/ Sato, Katsuhiko/ Kono, Kazuyo/ Iwase, Manami/ Kawakami, Ayaka/ Tsutsumi, Rie/ Uyama, Kimihito/ Takeda, Eiji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2022-04-25
Author Sawada, Toru/ Kenzaki, Koichiro/ Fujimoto, Keisuke/ Kubo, Takako/ Norimura, Shoko/ Hayashi, Akihito/ Muguruma, Hiroaki/ Miura, Kazumasa/ Yamamoto, Akiyoshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2022-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2022-04-25
Author Morimoto, Masami/ Ishikawa, Masashi/ Tashiro, Yoshihiko/ Takechi, Hirokazu/ Matsuyama, Kazuo/ Miyauchi, Takayuki/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2022-04-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 78
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2022-04-25