Author Chimeddulam, Gantumur/ Nishigawa, Keisuke/ Naito, Yoshihito/ Dalanon, Junhel/ Afroz, Shaista/ Hayama, Rika/ Oshima, Masamitsu/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Gantumur Chimeddulamの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3195号
Diploma Number 甲口第441号
Granted Date 2018-05-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Okawa, Toshinori/ Abe, Susumu/ Nakano, Masanori/ Oka, Kenji/ Horikawa, Eriko/ Kawano, Fumiaki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Toshinori Okawaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3183号
Diploma Number 甲口第440号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Arinawati, Dian Yosi/ Miyoshi, Keiko/ Tanimura, Ayako/ Horiguchi, Taigo/ Hagita, Hiroko/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Dian Yosi Arinawatiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3205号
Diploma Number 甲口第443号
Granted Date 2018-09-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hutami, Islamy Rahma/ Izawa, Takashi/ Mino-Oka, Akiko/ Shinohara, Takehiro/ Mori, Hiroki/ Iwasa, Akihiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Islamy Rahma Hutamiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3279号
Diploma Number 甲口第444号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Naritani, Mio/ Inoue, Miho/ Raju, Resmi/ Miyagi, Mayu/ Oshima, Masamitsu/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Mio Naritaniの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3282号
Diploma Number 甲口第447号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Fujita, Mutsumi/ Sato-Shigeta, Minami/ Mori, Hiroki/ Iwasa, Akihiko/ Kawai, Nobuhiko/ Hassan, Ali H./ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Mutsumi Fujitaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3283号
Diploma Number 甲口第448号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shinohara, Hiroki/ Teramachi, Jumpei/ Okamura, Hirohiko/ Yang, Di/ Nagata, Toshihiko/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171001.pdf 審査要旨 : LID201507171002.pdf 論文本文 : k2857_fulltext.pdf 本論文は,著者Hiroki Shinoharaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-09-26)
MEXT report number 甲第2857号
Diploma Number 甲口第396号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Prananingrum, Widyasri/ Tomotake, Yoritoki/ Naito, Yoshihito/ Bae, Jiyoung/ Sekine, Kazumitsu/ Hamada, Kenichi/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201611141028.pdf 審査要旨 : LID201611141029.pdf 論文本文 : k2977_fulltext.pdf 本論文は,著者Widyasri Prananingrumの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2016-11-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-10-08)
MEXT report number 甲第2977号
Diploma Number 甲口第411号
Granted Date 2016-09-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Henmi, Yoko/ Naito, Yoshihito/ Jimbo, Ryo/ Jinno, Yohei/ Sekine, Kazumitsu/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261011.pdf 審査要旨:LID201704261012.pdf 論文本文:LID201704261013.pdf 本論文は,著者Yoko Henmiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3081号
Diploma Number 甲口第424号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Inui, Shihoko/ Uyama, Emi/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨:LID201704281010.pdf 審査要旨:LID201704281011.pdf 論文要約:LID201704281012.pdf 本論文は,著者Shihoko Inuiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3080号
Diploma Number 甲口第423号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Tenshin, Hirofumi/ Teramachi, Jumpei/ Oda, Asuka/ Amachi, Ryota/ Hiasa, Masahiro/ Bat-Erdene, Ariunzaya/ Watanabe, Keiichiro/ Iwasa, Masami/ Harada, Takeshi/ Fujii, Shiroh/ Kagawa, Kumiko/ Sogabe, Kimiko/ Nakamura, Shingen/ Miki, Hirokazu/ Kurahashi, Kiyoe/ Yoshida, Sumiko/ Aihara, Kenichi/ Endo, Itsuro/ Tanaka, Eiji/ Matsumoto, Toshio/ Abe, Masahiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Hirofumi Tenshinの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3175号
Diploma Number 甲口第432号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ida, Yumika/ Bae, Jiyoung/ Sekine, Kazumitsu/ Kawano, Fumiaki/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201705101001.pdf 審査要旨:LID201705101002.pdf 論文本文:LID201705251001.pdf 本論文は,著者Yumika IDAの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3079号
Diploma Number 甲口第422号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Lew, Jung Hwan/ Naruishi, Koji/ Kajiura, Yukari/ Nishikawa, Yasufumi/ Ikuta, Takahisa/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Jung-Hwan Lewの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3280号
Diploma Number 甲口第445号
Granted Date 2019-03-22
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Honda, Tsuyoshi/ Baba, Takuro/ Fujimoto, Keiko/ Nagao, Kan/ Takahashi, Akira/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281001.pdf 審査要旨 : LID201505281002.pdf 論文本文 : LID201509041001.pdf 本論文は,著者Tsuyoshi Hondaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2812号
Diploma Number 甲口第394号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Baba, Takuro/ Goto, Takaharu/ Fujimoto, Keiko/ Honda, Tsuyoshi/ Yagi, Kazutomo/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261020.pdf 審査要旨:LID201704261021.pdf 論文本文:k3084_fulltext.pdf 本論文は,著者Takuro BABAの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3084号
Diploma Number 甲口第427号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kurahashi, Kosuke/ Matsuda, Takashi/ Ishida, Yuichi/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Kosuke Kurahashiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3344号
Diploma Number 甲口第453号
Granted Date 2020-01-09
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Orihuela Campos, Rita Cristina/ Tamaki, Naofumi/ Mukai, Rie/ Fukui, Makoto/ Miki, Kaname/ Terao, Junji/ Ito, Hiro-O/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291001.pdf 審査要旨 : LID201505291002.pdf 論文本文 : LID201507171007.pdf 本論文は, 著者Rita Cristina Orihuela-Camposの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2810号
Diploma Number 甲口第392号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Sato, Minami/ Kuroda, Shingo/ Mansjur, Karima Qurnia/ Khaliunaa, Ganzorig/ Nagata, Kumiko/ Horiuchi, Shinya/ Inubushi, Toshihiro/ Yamamura, Yoshiko/ Azuma, Masayuki/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141007.pdf 審査要旨 : LID201606141008.pdf 論文本文 : LID201606141009.pdf 本論文は, 著者Minami Satoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2941号
Diploma Number 甲口第406号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mansjur, Karima Qurnia/ Kuroda, Shingo/ Izawa, Takashi/ Maeda, Yuichi/ Sato, Minami/ Watanabe, Keiichiro/ Horiuchi, Shinya/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201611141025.pdf 審査要旨 : LID201611141026.pdf 論文本文 : k2976_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-11-14公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者KARIMA Q. MANSJURの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2976号
Diploma Number 甲口第410号
Granted Date 2016-09-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shirai, Manami/ Kawai, Nobuhiko/ Hichijo, Natsuko/ Watanabe, Masahiko/ Mori, Hiroyo/ Mitsui, Silvia Naomi/ Yasue, Akihiro/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Manami Shiraiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3196号
Diploma Number 甲口第442号
Granted Date 2018-05-10
Degree Name Doctor of Dental Science