Author Mori, Hiroki/ Izawa, Takashi/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141004.pdf 審査要旨 : LID201606141005.pdf 論文全文 : k2940_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者Hiroki Moriの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2940号
Diploma Number 甲口第405号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kinouchi, Makoto/ Uchida, Daisuke/ Kuribayashi, Nobuyuki/ Tamatani, Tetsuya/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291004.pdf 審査要旨 : LID201505291005.pdf 論文本文 : LID201505291006.pdf 本論文は, 著者Makoto Kinouchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2811号
Diploma Number 甲口第393号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bae, Ji-Young/ Asaoka, Kenzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506051002.pdf 審査要旨 : LID201506051003.pdf 論文本文 : LID201506051004.pdf 本論文は, 著者Ji-Young BAEの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2809号
Diploma Number 甲口第391号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kajiura, Yukari/ Bando, Mika/ Inagaki, Yuji/ Nagata, Toshihiko/ Kido, Jun-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506111001.pdf 審査要旨 : LID201506111002.pdf 論文本文 : LID201601181001.pdf 本論文は, 著者Yukari Kajiuraの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2806号
Diploma Number 甲口第388号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ganzorig, Khaliunaa/ Kuroda, Shingo/ Maeda, Yuichi/ Mansjur, Karima / Sato, Minami/ Nagata, Kumiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181001.pdf 審査要旨 : LID201509181002.pdf 論文本文 : k2863_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-10) 本論文は, 著者Khaliunaa Ganzorigの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2863号
Diploma Number 甲口第402号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Yuichi/ Kuroda, Shingo/ Ganzorig, Khaliunaa/ Wazen, Rima/ Nanci, Antonio/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301004.pdf 審査要旨 : LID201507301005.pdf 論文本文 : k2861_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-06) 本論文は, 著者Yuichi Maedaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2861号
Diploma Number 甲口第400号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yang, Di/ Okamura, Hirohiko/ Nakashima, Yoshiki/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181013.pdf 審査要旨 : LID201509181014.pdf 論文本文 : LID201509181015.pdf 本論文は, 著者Di Yangの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2862号
Diploma Number 甲口第401号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kim, Nam-Hee/ Yoshimaru, Tetsuro/ Chen, Yi-An/ Matsuo, Taisuke/ Komatsu, Masato/ Miyoshi, Yasuo/ Tanaka, Eiji/ Sasa, Mitsunori/ Mizuguchi, Kenji/ Katagiri, Toyomasa/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301001.pdf 審査要旨 : LID201507301002.pdf 論文本文 : LID201507301003.pdf 本論文は, 著者Nam-Hee Kimの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2860号
Diploma Number 甲口第399号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Masui, Takafumi/ Seki, Shinichiro/ Sumida, Kaori/ Yamashita, Kikuji/ Kitamura, Seiichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201510271002.pdf 審査要旨 : LID201510271003.pdf 論文本文 : LID201604011001.pdf 本論文は, 著者TAKAFUMI MASUIの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s12565-015-0278-x
MEXT report number 甲第2868号
Diploma Number 甲口第403号
Granted Date 2015-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Nakamichi, Atsuko/ Matsuyama, Miwa/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201411251001.pdf 審査要旨 : LID201411251002.pdf 論文本文 : LID201411251003.pdf 本論文は, 著者Atsuko Nakamichiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2780号
Diploma Number 甲口第387号
Granted Date 2014-11-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Inoue, Masahide/ Kuroda, Shingo/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231004.pdf 審査要旨 : LID201404231005.pdf 論文本文 : LID201404231006.pdf 本論文は, 著者井上雅秀の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2690号
Diploma Number 甲口第374号
Granted Date 2014-03-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 清水, 裕次/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241016.pdf 審査要旨 : LID201404241017.pdf 論文本文 : LID201404241018.pdf
MEXT report number 甲第2700号
Diploma Number 甲口第384号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ikuta, Takahisa/ Inagaki, Yuji/ Tanaka, Kazuya/ Saito, Tsuyoshi/ Nakajima, Yukiko/ Bando, Mika/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404231001.pdf 審査要旨 : LID201404231002.pdf 論文本文 : LID201606231001.pdf 著者の申請により要約(2014-04-23公開)に替えて論文本文を公開(2016-06-23) 本論文は, 著者Takahisa Ikutaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2689号
Diploma Number 甲口第373号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ono, Shinji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231007.pdf 審査要旨 : LID201404231008.pdf 論文本文 : LID201404231009.pdf
MEXT report number 甲第2691号
Diploma Number 甲口第375号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Toko, Sachie/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231013.pdf 審査要旨 : LID201404231014.pdf 論文本文 : LID201404231015.pdf
MEXT report number 甲第2693号
Diploma Number 甲口第377号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bayarmagnai, Sapaar/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231016.pdf 審査要旨 : LID201404231017.pdf 論文本文 : LID201404231018.pdf
MEXT report number 甲第2694号
Diploma Number 甲口第378号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Abe, Naoki/ Furutani, Masahiro/ Hirota, Asao/ Hashikawa, Naohiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241001.pdf 審査要旨 : LID201404241002.pdf 論文本文 : LID201404241003.pdf 本論文は, 著者阿部 直樹の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2695号
Diploma Number 甲口第379号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Amachi, Ryota/ Horiuchi, Shinya/ Kawai, Nobuhiko/ Kinouchi, Nao/ Fujihara, Shinji/ Kuroda, Shingo/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241004.pdf 審査要旨 : LID201404241005.pdf 論文本文 : LID201404241006.pdf 本論文は, 著者天知良太の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2696号
Diploma Number 甲口第380号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author 岩浅, 亮彦/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241007.pdf 審査要旨 : LID201404241008.pdf 論文本文 : LID201404241009.pdf
MEXT report number 甲第2697号
Diploma Number 甲口第381号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Raju, Resmi/ Oshima, Masamitsu/ Inoue, Miho/ Morita, Tsuyoshi/ Huijiao, Yan/ Waskitho, Arief/ Baba, Otto/ Inoue, Masahisa/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : k3381_abstract.pdf 審査要旨 : k3381_review.pdf 論文本文 : k3381_fulltext.pdf (著者最終稿) 論文本文 : srep_10_1656.pdf (雑誌掲載版) 本論文は, 著者Resmi Rajuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3381号
Diploma Number 甲口第460号
Granted Date 2020-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science