Author Nishikawa, Yasufumi/ Kajiura, Yukari/ Lew, Jung Hwan/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/ Naruishi, Koji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Yasufumi Nishikawaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3176号
Diploma Number 甲口第433号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Tada, Hidesuke/ Fujiwara, Natsumi/ Tsunematsu, Takaaki/ Tada, Yoshiko/ Arakaki, Rieko/ Tamaki, Naofumi/ Ishimaru, Naozumi/ Kudo, Yasusei/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Hidesuke Tadaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3178号
Diploma Number 甲口第435号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shindo, Satoru/ Hosokawa, Yoshitaka/ Hosokawa, Ikuko/ Ozaki, Kazumi/ Matsuo, Takashi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261014.pdf 審査要旨:LID201704261015.pdf 論文本文:LID201704261016.pdf 本論文は, 著者Satoru Shindoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3082号
Diploma Number 甲口第425号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mino-Oka, Akiko/ Izawa, Takashi/ Shinohara, Takehiro/ Mori, Hiroki/ Yasue, Akihiro/ Tomita, Shuhei/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704251016.pdf 審査要旨:LID201704251017.pdf 論文本文:LID201704251018.pdf 本論文は, 著者Akiko Mino-Okaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3072号
Diploma Number 甲口第415号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Higaki, Nobuaki/ Goto, Takaharu/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文: 内容要旨:LID201704251019.pdf 審査要旨:LID201704251020.pdf 論文本文:LID201704251021.pdf 本論文は, 著者Nobuaki Higakiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3074号
Diploma Number 甲口第417号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Omoto, Katsuhiro/ Maruhama, Kotaro/ Terayama, Ryuji/ Yamamoto, Yumiko/ Matsushita, Osamu/ Sugimoto, Tomosada/ Oguma, Keiji/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文: 内容要旨:LID201704251022.pdf 審査要旨:LID201704251023.pdf 論文本文:LID201704251024.pdf 本論文は, 著者Katsuhiro Omotoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3075号
Diploma Number 甲口第418号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shinohara, Takehiro/ Izawa, Takashi/ Mino-Oka, Akiko/ Mori, Hiroki/ Iwasa, Akihiko/ Inubushi, Toshihiro/ Yamaguchi, Y/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704281007.pdf 審査要旨:LID201704281008.pdf 論文本文:k3073_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2017-04-28公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-13) 本論文は, 著者T. Shinoharaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3073号
Diploma Number 甲口第416号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hichijo, Natsuko/ Tanaka, Eiji/ Kawai, Nobuhiko/ Ruijven, Leo J. van/ Langenbach, Geerling E. J./
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141001.pdf 審査要旨 : LID201606141002.pdf 論文本文 : LID201606141003.pdf 本論文は, 著者Natsuko Hichijoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2939号
Diploma Number 甲口第404号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mori, Hiroki/ Izawa, Takashi/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141004.pdf 審査要旨 : LID201606141005.pdf 論文全文 : k2940_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者Hiroki Moriの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2940号
Diploma Number 甲口第405号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kinouchi, Makoto/ Uchida, Daisuke/ Kuribayashi, Nobuyuki/ Tamatani, Tetsuya/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291004.pdf 審査要旨 : LID201505291005.pdf 論文本文 : LID201505291006.pdf 本論文は, 著者Makoto Kinouchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2811号
Diploma Number 甲口第393号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bae, Ji-Young/ Asaoka, Kenzo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506051002.pdf 審査要旨 : LID201506051003.pdf 論文本文 : LID201506051004.pdf 本論文は, 著者Ji-Young BAEの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2809号
Diploma Number 甲口第391号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kajiura, Yukari/ Bando, Mika/ Inagaki, Yuji/ Nagata, Toshihiko/ Kido, Jun-ichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201506111001.pdf 審査要旨 : LID201506111002.pdf 論文本文 : LID201601181001.pdf 本論文は, 著者Yukari Kajiuraの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2806号
Diploma Number 甲口第388号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ganzorig, Khaliunaa/ Kuroda, Shingo/ Maeda, Yuichi/ Mansjur, Karima / Sato, Minami/ Nagata, Kumiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181001.pdf 審査要旨 : LID201509181002.pdf 論文本文 : k2863_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-10) 本論文は, 著者Khaliunaa Ganzorigの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2863号
Diploma Number 甲口第402号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Yuichi/ Kuroda, Shingo/ Ganzorig, Khaliunaa/ Wazen, Rima/ Nanci, Antonio/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301004.pdf 審査要旨 : LID201507301005.pdf 論文本文 : k2861_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-06) 本論文は, 著者Yuichi Maedaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2861号
Diploma Number 甲口第400号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yang, Di/ Okamura, Hirohiko/ Nakashima, Yoshiki/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181013.pdf 審査要旨 : LID201509181014.pdf 論文本文 : LID201509181015.pdf 本論文は, 著者Di Yangの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2862号
Diploma Number 甲口第401号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kim, Nam-Hee/ Yoshimaru, Tetsuro/ Chen, Yi-An/ Matsuo, Taisuke/ Komatsu, Masato/ Miyoshi, Yasuo/ Tanaka, Eiji/ Sasa, Mitsunori/ Mizuguchi, Kenji/ Katagiri, Toyomasa/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301001.pdf 審査要旨 : LID201507301002.pdf 論文本文 : LID201507301003.pdf 本論文は, 著者Nam-Hee Kimの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2860号
Diploma Number 甲口第399号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Masui, Takafumi/ Seki, Shinichiro/ Sumida, Kaori/ Yamashita, Kikuji/ Kitamura, Seiichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201510271002.pdf 審査要旨 : LID201510271003.pdf 論文本文 : LID201604011001.pdf 本論文は, 著者TAKAFUMI MASUIの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s12565-015-0278-x
MEXT report number 甲第2868号
Diploma Number 甲口第403号
Granted Date 2015-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Nakamichi, Atsuko/ Matsuyama, Miwa/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201411251001.pdf 審査要旨 : LID201411251002.pdf 論文本文 : LID201411251003.pdf 本論文は, 著者Atsuko Nakamichiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2780号
Diploma Number 甲口第387号
Granted Date 2014-11-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Inoue, Masahide/ Kuroda, Shingo/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231004.pdf 審査要旨 : LID201404231005.pdf 論文本文 : LID201404231006.pdf 本論文は, 著者井上雅秀の学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2690号
Diploma Number 甲口第374号
Granted Date 2014-03-13
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Naoki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241013.pdf 審査要旨 : LID201404241014.pdf 論文本文 : LID201404241015.pdf
MEXT report number 甲第2699号
Diploma Number 甲口第383号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science