Author Matsuda, Takashi/ Goto, Takaharu/ Kurahashi, Kosuke/ Kashiwabara, Toshiya/ Watanabe, Megumi/ Tomotake, Yoritoki/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141013.pdf 審査要旨 : LID201606141014.pdf 論文本文 : k2944_fulltext.pdf 本論文は,著者Takashi Matsudaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-08-22)
MEXT report number 甲第2944号
Diploma Number 甲口第409号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kondo, Tomoyuki/ Tsunematsu, Takaaki/ Yamada, Akiko/ Arakaki, Rieko/ Saito, Masako/ Otsuka, Kunihiro/ Kujiraoka, Satoko/ Ushio, Aya/ Kurosawa, Mie/ Kudo, Yasusei/ Ishimaru, Naozumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141010.pdf 審査要旨 : LID201606141011.pdf 論文本文 : k2943_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者Tomoyuki Kondoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2943号
Diploma Number 甲口第408号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mansjur, Karima Qurnia/ Kuroda, Shingo/ Izawa, Takashi/ Maeda, Yuichi/ Sato, Minami/ Watanabe, Keiichiro/ Horiuchi, Shinya/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201611141025.pdf 審査要旨 : LID201611141026.pdf 論文本文 : k2976_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-11-14公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者KARIMA Q. MANSJURの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2976号
Diploma Number 甲口第410号
Granted Date 2016-09-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hosokawa, Yuki/ Hirao, Kouji/ Yumoto, Hiromichi/ Washio, Ayako/ Nakanishi, Tadashi/ Takegawa, Daisuke/ Kitamura, Chiaki/ Matsuo, Takashi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261017.pdf 審査要旨:LID201704261018.pdf 論文本文:LID201704261019.pdf 本論文は,著者Yuki Hosokawaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3083号
Diploma Number 甲口第426号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Sato, Minami/ Kuroda, Shingo/ Mansjur, Karima Qurnia/ Khaliunaa, Ganzorig/ Nagata, Kumiko/ Horiuchi, Shinya/ Inubushi, Toshihiro/ Yamamura, Yoshiko/ Azuma, Masayuki/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141007.pdf 審査要旨 : LID201606141008.pdf 論文本文 : LID201606141009.pdf 本論文は, 著者Minami Satoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2941号
Diploma Number 甲口第406号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Otsuka, Ryo/ Harada, Nagakatsu/ Aoki, Shouhei/ Shirai, Kanna/ Nishitsuji, Kazuchika/ Nozaki, Ayane/ Hatakeyama, Adzumi/ Shono, Masayuki/ Mizusawa, Noriko/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Nakaya, Yutaka/ Kitahata, Hiroshi/ Sakaue, Hiroshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201705231002.pdf 審査要旨:LID201705231003.pdf 論文本文:LID201705251002.pdf The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s12192-015-0633-9. 本論文は,著者Ryo Otsukaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3086号
Diploma Number 甲口第429号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Yuichi/ Kuroda, Shingo/ Ganzorig, Khaliunaa/ Wazen, Rima/ Nanci, Antonio/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301004.pdf 審査要旨 : LID201507301005.pdf 論文本文 : k2861_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-06) 本論文は, 著者Yuichi Maedaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2861号
Diploma Number 甲口第400号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Mori, Hiroki/ Izawa, Takashi/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141004.pdf 審査要旨 : LID201606141005.pdf 論文全文 : k2940_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2016-06-15公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-05) 本論文は, 著者Hiroki Moriの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2940号
Diploma Number 甲口第405号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Omoto, Katsuhiro/ Maruhama, Kotaro/ Terayama, Ryuji/ Yamamoto, Yumiko/ Matsushita, Osamu/ Sugimoto, Tomosada/ Oguma, Keiji/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文: 内容要旨:LID201704251022.pdf 審査要旨:LID201704251023.pdf 論文本文:LID201704251024.pdf 本論文は, 著者Katsuhiro Omotoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3075号
Diploma Number 甲口第418号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Honda, Tsuyoshi/ Baba, Takuro/ Fujimoto, Keiko/ Nagao, Kan/ Takahashi, Akira/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281001.pdf 審査要旨 : LID201505281002.pdf 論文本文 : LID201509041001.pdf 本論文は,著者Tsuyoshi Hondaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2812号
Diploma Number 甲口第394号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Hichijo, Natsuko/ Tanaka, Eiji/ Kawai, Nobuhiko/ Ruijven, Leo J. van/ Langenbach, Geerling E. J./
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201606141001.pdf 審査要旨 : LID201606141002.pdf 論文本文 : LID201606141003.pdf 本論文は, 著者Natsuko Hichijoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2939号
Diploma Number 甲口第404号
Granted Date 2016-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shiota, Chieko/ Abe, Tomoki/ Kawai, Nobuhiko/ Ohno, Ayako/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Mori, Hiroyo/ Terao, Junji/ Tanaka, Eiji/ Nikawa, Takeshi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281004.pdf 審査要旨 : LID201505281005.pdf 論文本文 : LID201506091001.pdf 本論文は, 著者Chieko SHIOTAの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2813号
Diploma Number 甲口第395号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kim, Nam-Hee/ Yoshimaru, Tetsuro/ Chen, Yi-An/ Matsuo, Taisuke/ Komatsu, Masato/ Miyoshi, Yasuo/ Tanaka, Eiji/ Sasa, Mitsunori/ Mizuguchi, Kenji/ Katagiri, Toyomasa/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507301001.pdf 審査要旨 : LID201507301002.pdf 論文本文 : LID201507301003.pdf 本論文は, 著者Nam-Hee Kimの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2860号
Diploma Number 甲口第399号
Granted Date 2015-07-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Orihuela Campos, Rita Cristina/ Tamaki, Naofumi/ Mukai, Rie/ Fukui, Makoto/ Miki, Kaname/ Terao, Junji/ Ito, Hiro-O/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291001.pdf 審査要旨 : LID201505291002.pdf 論文本文 : LID201507171007.pdf 本論文は, 著者Rita Cristina Orihuela-Camposの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2810号
Diploma Number 甲口第392号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Iwawaki, Yuki/ Mizusawa, Noriko/ Iwata, Takeo/ Higaki, Nobuaki/ Goto, Takaharu/ Watanabe, Megumi/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Yoshimoto, Katsuhiko/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171004.pdf 審査要旨 : LID201507171005.pdf 論文本文 : k2858_fulltext.pdf 本論文は,著者Yuki Iwawakiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-08-22)
MEXT report number 甲第2858号
Diploma Number 甲口第397号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Masui, Takafumi/ Seki, Shinichiro/ Sumida, Kaori/ Yamashita, Kikuji/ Kitamura, Seiichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201510271002.pdf 審査要旨 : LID201510271003.pdf 論文本文 : LID201604011001.pdf 本論文は, 著者TAKAFUMI MASUIの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s12565-015-0278-x
MEXT report number 甲第2868号
Diploma Number 甲口第403号
Granted Date 2015-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Shinohara, Hiroki/ Teramachi, Jumpei/ Okamura, Hirohiko/ Yang, Di/ Nagata, Toshihiko/ Haneji, Tatsuji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201507171001.pdf 審査要旨 : LID201507171002.pdf 論文本文 : k2857_fulltext.pdf 本論文は,著者Hiroki Shinoharaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。 著者の申請により要約(2015-07-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-09-26)
MEXT report number 甲第2857号
Diploma Number 甲口第396号
Granted Date 2015-06-11
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Ganzorig, Khaliunaa/ Kuroda, Shingo/ Maeda, Yuichi/ Mansjur, Karima / Sato, Minami/ Nagata, Kumiko/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181001.pdf 審査要旨 : LID201509181002.pdf 論文本文 : k2863_fulltext.pdf 著者の申請により要約(2015-09-18公開)に替えて論文全文を公開(2019-06-10) 本論文は, 著者Khaliunaa Ganzorigの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2863号
Diploma Number 甲口第402号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Takano, Hideyuki/ Momota, Yukihiro/ Kani, Kouichi/ Aota, Keiko/ Yamamura, Yoshiko/ Yamanoi, Tomoko/ Azuma, Masayuki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505071002.pdf 審査要旨 : LID201505071003.pdf 論文本文 : LID201505071004.pdf 本論文は, 著者Hideyuki Takanoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2807号
Diploma Number 甲口第389号
Granted Date 2015-02-12
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kinouchi, Makoto/ Uchida, Daisuke/ Kuribayashi, Nobuyuki/ Tamatani, Tetsuya/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505291004.pdf 審査要旨 : LID201505291005.pdf 論文本文 : LID201505291006.pdf 本論文は, 著者Makoto Kinouchiの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2811号
Diploma Number 甲口第393号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science