Author Ogasawara, Naoko/ Kano, Fumiya/ Hashimoto, Noboru/ Mori, Hiroki/ Liu, Yao/ Xia, L./ Sakamaki, T./ Hibi, H./ Iwamoto, Tsutomu/ Tanaka, Eiji/ Yamamoto, Akihito/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者N. Ogasawaraの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3444号
Diploma Number 甲口第465号
Granted Date 2020-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Suitou, Hideki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 内容要旨 : LID201404231010.pdf 審査要旨 : LID201404231011.pdf 論文本文 : LID201404231012.pdf
MEXT report number 甲第2692号
Diploma Number 甲口第376号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kawahara, Hiroo/ Inoue, Miho/ Okura, Kazuo/ Oshima, Masamitsu/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Hiroo Kawaharaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3490号
Diploma Number 甲口第468号
Granted Date 2021-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yanuarysuka, Ryna Dwi/ Miyoshi, Keiko/ Adiningrat, Arya/ Horiguchi, Taigo/ Tanimura, Ayako/ Hagita, Hiroko/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201409191004.pdf 審査要旨 : LID201409191005.pdf 論文本文 : LID201503101001.pdf 本論文は,著者Ryna Dwi Yanuaryskaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2756号
Diploma Number 甲口第385号
Granted Date 2014-09-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Adiningrat, Arya/ Tanimura, Ayako/ Miyoshi, Keiko/ Yanuaryska, Ryna Dwi/ Hagita, Hiroko/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201509181010.pdf 審査要旨 : LID201509181011.pdf 論文本文 : LID201509181012.pdf 本論文は,著者Arya Adiningratの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2859号
Diploma Number 甲口第398号
Granted Date 2015-09-16
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Amoh, Takashi/ Murakami, Keiji/ Kariyama, Reiko/ Hori, Kenji/ Irie, Yasuhiko/ Viducic, Darija/ Hirota, Katsuhiko/ Igarashi, Jun/ Suga, Hiroaki/ Kumon, Hiromi/ Miyake, Yoichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261006.pdf 審査要旨:LID201704261007.pdf 論文本文:LID201704261008.pdf 本論文は,著者Takashi Amohの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3078号
Diploma Number 甲口第421号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Liu, Lipei/ Watanabe, Megumi/ Minami, Norikazu/ Yunizar, Mohammad Fadyl/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Lipei Liuの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3586号
Diploma Number 甲口第481号
Granted Date 2022-03-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yamanoi, Tomoko/ Aota, Keiko/ Momota, Yukihiro/ Azuma, Masayuki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704251010.pdf 審査要旨:LID201704251011.pdf 論文本文:LID201704251012.pdf 本論文は,著者Tomoko Yamanoiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3070号
Diploma Number 甲口第413号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Okawa, Toshinori/ Abe, Susumu/ Nakano, Masanori/ Oka, Kenji/ Horikawa, Eriko/ Kawano, Fumiaki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Toshinori Okawaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3183号
Diploma Number 甲口第440号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Yoshimura, Muneyuki/ Uyama Takegawa, Emi/ Sekine, Kazumitsu/ Horiuchi, Shinya/ Tanaka, Eiji/ Hamada, Kenichi/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Muneyuki Yoshimuraの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3585号
Diploma Number 甲口第480号
Granted Date 2022-03-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Fujimoto, Keiko/ Honda, Tsuyoshi/ Suito, Hideki/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Keiko Fujimotoの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3182号
Diploma Number 甲口第439号
Granted Date 2018-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Honda, Tsuyoshi/ Baba, Takuro/ Fujimoto, Keiko/ Nagao, Kan/ Takahashi, Akira/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201505281001.pdf 審査要旨 : LID201505281002.pdf 論文本文 : LID201509041001.pdf 本論文は,著者Tsuyoshi Hondaの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第2812号
Diploma Number 甲口第394号
Granted Date 2015-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Baba, Takuro/ Goto, Takaharu/ Fujimoto, Keiko/ Honda, Tsuyoshi/ Yagi, Kazutomo/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261020.pdf 審査要旨:LID201704261021.pdf 論文本文:k3084_fulltext.pdf 本論文は,著者Takuro BABAの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3084号
Diploma Number 甲口第427号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Chimeddulam, Gantumur/ Nishigawa, Keisuke/ Naito, Yoshihito/ Dalanon, Junhel/ Afroz, Shaista/ Hayama, Rika/ Oshima, Masamitsu/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Matsuka, Yoshizo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Gantumur Chimeddulamの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3195号
Diploma Number 甲口第441号
Granted Date 2018-05-10
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Maeda, Naoki/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨 : LID201404241013.pdf 審査要旨 : LID201404241014.pdf 論文本文 : LID201404241015.pdf
MEXT report number 甲第2699号
Diploma Number 甲口第383号
Granted Date 2014-03-24
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Liu, Yao/ Xia, Linze/ Kano, Fumiya/ Hashimoto, Noboru/ Matsuka, Yoshizo/ Yamamoto, Akihito/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Yao LIUの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3543号
Diploma Number 甲口第474号
Granted Date 2021-09-09
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Fujiwara, Natsumi/ Murakami, Keiji/ Nakao, Michiyasu/ Toguchi, Munehisa/ Yumoto, Hiromichi/ Hirota, Katsuhiko/ Matsuo, Takashi/ Sano, Shigeki/ Ozaki, Kazumi/ Miyake, Yoichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704261002.pdf 審査要旨:LID201704261003.pdf 論文本文:k3076_fulltext.pdf 本論文は,著者Natsumi Fujiwaraの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3076号
Diploma Number 甲口第419号
Granted Date 2017-03-09
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Minami, Norikazu/ Watanabe, Megumi/ Liu, Lipei/ Yunizar, Mohammad Fadyl/ Ichikawa, Tetsuo/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Norikazu MINAMIの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3427号
Diploma Number 甲口第463号
Granted Date 2020-05-14
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Kawarabayashi, Keita/ Kano, Fumiya/ Hashimoto, Noboru/ Hibi, Hideharu/ Iwamoto, Tsutomu/ Yamamoto, Akihito/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は,著者Keita Kawarabayashiの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3382号
Diploma Number 甲口第461号
Granted Date 2020-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science
Author Bayarsaikhan, Od/ Kawai, Nobuhiko/ Mori, Hiroyo/ Kinouchi, Nao/ Nikawa, Takeshi/ Tanaka, Eiji/
Content Type Thesis or Dissertation
Remark 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨:LID201704281013.pdf 審査要旨:LID201704281014.pdf 論文本文:k3085_fulltext.pdf 本論文は,著者Od BAYARSAIKHANの学位論文として提出され,学位審査・授与の対象となっている。
MEXT report number 甲第3085号
Diploma Number 甲口第428号
Granted Date 2017-03-23
Degree Name Doctor of Dental Science