著者 宮脇, 慎吾/ Kawamura, Yoshimi/ Oiwa, Yuki/ Shimizu, Atsushi/ Hachiya, Tsuyoshi/ Bono, Hidemasa/ Koya, Ikuko/ Okada, Yohei/ Kimura, Tokuhiro/ Tsuchiya, Yoshihiro/ Suzuki, Sadafumi/ Onishi, Nobuyuki/ Kuzumaki, Naoko/ Matsuzaki, Yumi/ Narita, Minoru/ Ikeda, Eiji/ Okanoya, Kazuo/ Seino, Ken-ichiro/ Saya, Hideyuki/ Okano, Hideyuki/ Miura, Kyoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Nature Communications
7
発行日 2016-05-10
部局 先端酵素学研究所