著者 Ohno, Tatsuya/ Wakatsuki, Masaru/ Toita, Takafumi/ Kaneyasu, Yuko/ Yoshida, Ken/ Kato, Shingo/ Ii, Noriko/ Tokumaru, Sunao/ 生島, 仁史/ Uno, Takashi/ Noda, Shin-ei/ Kazumoto, Tomoko/ Harima, Yoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Radiation Research
58
3
発行日 2016-11-10
部局 医学系
著者 Kaneyasu, Yuko/ Fujiwara, Hisaya/ Nishimura, Tetsuo/ Sakurai, Hideyuki/ Kazumoto, Tomoko/ 生島, 仁史/ Uno, Takashi/ Tokumaru, Sunao/ Harima, Yoko/ Gomi, Hiromichi/ Toita, Takafumi/ Kita, Midori/ Noda, Shin-ei/ Takahashi, Takeo/ Kato, Shingo/ Ohkawa, Ayako/ Tozawa-Ono, Akiko/ Ushijima, Hiroki/ Hasumi, Yoko/ Hirashima, Yasuyuki/ Niibe, Yuzuru/ Nakagawa, Tomio/ Akita, Tomoyuki/ Tanaka, Junko/ Ohno, Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Radiation Research
62
2
発行日 2021-01-07
部局 医学系
著者 Harima, Yoko/ Ariga, Takuro/ Kaneyasu, Yuko/ 生島, 仁史/ Tokumaru, Sunao/ Shimamoto, Shigetoshi/ Takahashi, Takeo/ Ii, Noriko/ Tsujino, Kayoko/ Saito, Anneyuko I./ Ushijima, Hiroki/ Toita, Takafumi/ Ohno, Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 PLOS ONE
16
11
発行日 2021-11-02
部局 医学系