Author Suzuki, Hidenobu/ Kawata, Yoshiki/ Sugiura, Toshihiko/ Tanabe, Nobuhiro/ Matsumoto, Yuji/ Tsuchida, Takaaki/ Kusumoto, Masahiko/ Marumo, Kazuyoshi/ Kaneko, Masahiro/ Niki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 12465
Published Date 2023-04-07
departments Science and Technology
Author Suzuki, Hidenobu/ Matsuhiro, Mikio/ Kawata, Yoshiki/ Sugiura, Toshihiko/ Tanabe, Nobuhiro/ Kusumoto, Masahiko/ Kaneko, Masahiro/ Niki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 12033
Published Date 2022-04-04
departments Science and Technology
Author Suzuki, Hidenobu/ Matsuhiro, Mikio/ Kawata, Yoshiki/ Imoto, Issei/ Nakano, Yasutaka/ Kusumoto, Masahiko/ Kaneko, Masahiro/ Niki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 12033
Published Date 2022-04-04
departments Science and Technology Medical Sciences
Author Umetani, Keiji/ Okamoto, Toshihiro/ Saito, Kurumi/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/
Content Type Journal Article
Journal Title European Journal of Radiology Open
Volume 7
Published Date 2020-09-12
departments Science and Technology
Author Suzuki, Hidenobu/ Matsuhiro, Mikio/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Imoto, Issei/ Nakano, Yasutaka/ Kusumoto, Masahiko/ Kaneko, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 11314
Published Date 2020-03-16
departments Science and Technology Medical Sciences
Author Suzuki, Hidenobu/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Sugiura, Toshihiko/ Tanabe, Nobuhiro/ Kusumoto, Masahiko/ Eguchi, Kenji/ Kaneko, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 10575
Published Date 2018-02-27
departments Science and Technology
Author Goto, Kenichi/ Ogawa, Emiko/ Shimizu, Kaoruko/ Makita, Hironi/ Suzuki, Hidenobu/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Nishimura, Masaharu/ Nakano, Yasutaka/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Volume 13
Published Date 2018-02-20
departments Science and Technology
Author Suzuki, Hidenobu/ Matsuhiro, Mikio/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Kato, Katsuya/ Kishimoto, Takumi/ Ashizawa, Kazuto/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 9785
Published Date 2016-03-24
departments Science and Technology
Author Suzuki, Hidenobu/ Saita, Shinsuke/ Kubo, Mitsuru/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Nishitani, Hiromu/ Ohmatsu, H./ Eguchi, K./ Kaneko, M./ Moriyama, N./
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 7264
Published Date 2009-03-13
departments Science and Technology Medical Sciences
Author Suzuki, Hidenobu/ Amano, M./ Kubo, Mitsuru/ Kawata, Yoshiki/ Niki, Noboru/ Nishitani, Hiromu/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of SPIE
Volume 6516
Published Date 2007-03-30
departments Science and Technology Medical Sciences