Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Medical and Clinical Research Reports
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-02-28
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Nutrition and Metabolism
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-02-08
departments Oral Sciences
Author Ebe, K/ Bando, Hiroshi/ Muneta, T/ Bando, M/ Yonei, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title Series of Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-02-01
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Stechnolock Journal of Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Primary Health Care : Open Access
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-09-30
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Internal Medicine : Open Journal
Volume 2
Issue 1
Published Date 2018-09-06
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Case Reports : Open Access
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-31
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Clinical & Medical Cases
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-29
departments Oral Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title POJ Clinical Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-14
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yokoyama, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Psychology and Behavioral Science International Journal
Volume 9
Issue 4
Published Date 2018-08-10
departments Oral Sciences Technical Support Department
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology and Metabolism : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-08-08
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-02
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Updates
Volume 4
Issue 3
Published Date 2018-08-02
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title American Journal of Diabetes Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-07-29
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 4
Issue 1
Published Date 2018-07-27
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Biotechnology and Recent Advances
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-07-19
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Diabetes Case Reports
Volume 3
Issue 2
Published Date 2018-07-19
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Endocrinology and Metabolism : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-07-19
departments Oral Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-07-16
departments Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Molecular Biology and Methods
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-06-27
departments Oral Sciences