Author Ueta, Shoko/ Imoto, Akinobu/ Kuwabara, Tomohiko/ Yamashita, Yoko/ Azuma, Hidemi/ Nakamura, Maki/
Content Type Technical Report
Journal Title 技術支援部技術報告
Volume 7
Published Date 2024-02-20
departments Technical Support Department
Author Kawamura, Masaru/ Ueta, Shoko/ Shichijo, Kaori/
Content Type Technical Report
Journal Title 技術支援部技術報告
Volume 7
Published Date 2024-02-20
departments Technical Support Department
Author Suzuki, Yoshihisa/ Fujiwara, Shiori/ Ueta, Shoko/ Sakai, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Crystals
Volume 12
Issue 2
Published Date 2022-01-18
departments Science and Technology Technical Support Department Institute of Advanced Medical Sciences
Author Yamashita, Yoko/ Ueta, Shoko/ Kawamura, Masaru/ Tomonari, Sayuri/ Shimamura, Taketoshi/ Horiuchi, Kana/ Kuwabara, Tomohiko/ Imoto, Akinobu/ Nakamura, Maki/
Content Type Technical Report
Journal Title 技術支援部技術報告
Volume 3
Published Date 2020-03-02
departments Technical Support Department
Author Ueta, Shoko/ Sotowa, Ken-Ichiro/
Content Type Technical Report
Journal Title 技術支援部技術報告
Volume 2
Published Date 2019-02-21
departments Technical Support Department Science and Technology
Author Ueta, Shoko/ Tomonari, Sayuri/ Fujinaga, Etsuko/ Shimamura, Taketoshi/ Kuwabara, Tomohiko/ Yamashita, Yoko/ Imoto, Akinobu/ Ishimaru, Keisuke/
Content Type Technical Report
Journal Title 技術支援部技術報告
Volume 2
Published Date 2019-02-21
departments Technical Support Department
Author Suzuki, Yoshihisa/ Tsuge, Hideaki/ Hondoh, Hironori/ Kato, Yusuke/ Uehara, Yuta/ Maita, Nobuo/ Hosokawa, Kohei/ Ueta, Shoko/
Content Type Journal Article
Journal Title Crystal Growth & Design
Volume 18
Issue 8
Published Date 2018-07-13
departments Science and Technology Institute of Advanced Medical Sciences Technical Support Department
Author Ueta, Shoko/ Kawamura, Yasuhiko/
Content Type Technical Report
Journal Title 大学院理工学研究部総合技術センター技術報告
Volume 18
Published Date 2017-03-01
departments Technical Support Department Science and Technology
Author Ueta, Shoko/ Sotowa, Ken-Ichiro/
Content Type Technical Report
Journal Title 大学院ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター技術報告
Volume 16
Published Date 2015-03-03
departments Technical Support Department Science and Technology
Author Sasaki, Yuka/ Tomonari, Sayuri/ Kawachi, Satoshi/ Horiuchi, Kana/ Okayama, Emiko/ Tsumura, Keiko/ Nakamura, Maki/ Fujinaga, Etsuko/ Ueta, Shoko/ Kuwabara, Tomohiko/ Iida, Hitoshi/
Content Type Technical Report
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター技術報告
Volume 13
Published Date 2012
departments Technical Support Department
Author Azuma, Chisato/ Ueta, Shoko/
Content Type Technical Report
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター技術報告
Volume 13
Published Date 2012
departments Technical Support Department
Author Ueta, Shoko/
Content Type Technical Report
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター技術報告
Volume 13
Published Date 2012
departments Technical Support Department