Author Miyake, Jun/ Yoshino, Mitsuaki/ Sato, Takaaki/ Niioka, Hirohiko/ Sakata, Yasushi/ Nakazawa, Yoshihisa/
Content Type Preprint
Published Date 2021-07-22
departments Bioscience and Bioindustry
Author Miyake, Jun/ Sato, Takaaki/ Baba, Shunsuke/ Nakamura, Hayao/ Niioka, Hirohiko/ Nakazawa, Yoshihisa/
Content Type Preprint
Published Date 2021-03-16
departments Bioscience and Bioindustry
Author Kajiura, Hiroyuki/ Yoshizawa, Takuya/ Tokumoto, Yuji/ Suzuki, Nobuaki/ Takeno, Shinya/ Takeno, Kanokwan Jumtee/ Yamashita, Takuya/ Tanaka, Shun-ichi/ Kaneko, Yoshinobu/ Fujiyama, Kazuhito/ Matsumura, Hiroyoshi/ Nakazawa, Yoshihisa/
Content Type Journal Article
Journal Title Communications Biology
Volume 4
Published Date 2021-02-16
departments Bioscience and Bioindustry