Author Minamikawa, Takeo/ Ichimura‑Shimizu, Mayuko/ Takanari, Hiroki/ Morimoto, Yuki/ Shiomi, Ryosuke/ Tanioka, Hiroki/ Hase, Eiji/ Yasui, Takeshi/ Tsuneyama, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-10-29
departments Science and Technology Medical Sciences University Hospital Institute of Post-LED Photonics
Author Mizuno, Takahiko/ Tsuda, Takuya/ Hase, Eiji/ Tokizane, Yu/ Oe, Ryo/ Koresawa, Hidenori/ Yamamoto, Hirotsugu/ Minamikawa, Takeo/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-05-20
departments Science and Technology Institute of Post-LED Photonics
Author Yamagiwa, Masatomo/ Minamikawa, Takeo/ Minamiji, Fui/ Mizuno, Takahiko/ Tokizane, Yu/ Oe, Ryo/ Koresawa, hidenori/ Mizutani, Yasuhiro/ Iwata, Tetsuo/ Yamamoto, Hirotsugu/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optics Express
Volume 27
Issue 23
Published Date 2019-11-05
departments Institute of Post-LED Photonics Science and Technology
Author Oe, Ryo/ Minamikawa, Takeo/ Taue, Shuji/ Koresawa, Hidenori/ Mizuno, Takahiko/ Yamagiwa, Masatomo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optics Express
Volume 27
Issue 15
Published Date 2019-07-16
departments Science and Technology
Author Oe, Ryo/ Minamikawa, Takeo/ Taue, Shuji/ Nakahara, Takuya/ Koresawa, Hidenori/ Mizuno, Takahiko/ Yamagiwa, Masatomo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Nakajima, Yoshiaki/ Minoshima, Kaoru/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 58
Issue 6
Published Date 2019-05-31
departments Science and Technology
Author Ogura, Takashi/ Nakajima, Yoshiaki/ Hsieh, Yi-Da/ Minamikawa, Takeo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Minoshima, Kaoru/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title OSA Continuum
Volume 2
Issue 4
Published Date 2019-03-19
departments Science and Technology
Author Hase, Eiji/ Minamikawa, Takeo/ Miyamoto, Shuji/ Ichikawa, Ryuji/ Hiseh, Yi-Da/ Mizutani, Yasuhiro/ Iwata, Tetsuo/ Yamamoto, Hirotsugu/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume 25
Issue 1
Published Date 2018-11-09
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Tsunehisa/ Minamikawa, Takeo/ Harada, Yoshinori/ Yamaoka, Yoshihisa/ Tanaka, Hideo/ Yaku, Hitoshi/ Takamatsu, Tetsuro/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 8
Published Date 2018-10-02
departments Science and Technology
Author Yamagiwa, Masatomo/ Minamikawa, Takeo/ Trovato, Clément/ Ogawa, Takayuki/ Abdelsalam Ibrahim, Dahi Ghareab/ Kawahito, Yusuke/ Oe, Ryo/ Shibuya, Kyuki/ Mizuno, Takahiko/ Abraham, Emmanuel/ Mizutani, Yasuhiro/ Iwata, Tetsuo/ Yamamoto, Hirotsugu/ Minoshima, Kaoru/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optics Express
Volume 26
Issue 20
Published Date 2018-09-25
departments Science and Technology
Author Hase, Eiji/ Minamikawa, Takeo/ Miyamoto, Shuji/ Mizutani, Yasuhiro/ Iwata, Tetsuo/ Yamamoto, Hirotsugu/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume 25
Issue 1
Published Date 2018-09-10
departments Science and Technology
Author Ogura, Yuki/ Atsuta, Kosuke/ Hase, Eiji/ Minamikawa, Takeo/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume 25
Issue 1
Published Date 2018-08-17
departments Science and Technology
Author Hu, Guoqing/ Mizuguchi, Tatsuya/ Oe, Ryo/ Nitta, Kazuki/ Zhao, Xin/ Minamikawa, Takeo/ Li, Ting/ Zheng, Zheng/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 8
Published Date 2018-07-24
departments Science and Technology
Author Oe, Ryo/ Taue, Shuji/ Minamikawa, Takeo/ Nagai, Kosuke/ Shibuya, Kyuki/ Mizuno, Takahiko/ Yamagiwa, Masatomo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Fukano, Hideki/ Nakajima, Yoshiaki/ Minoshima, Kaoru/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optics Express
Volume 26
Issue 15
Published Date 2018-07-20
departments Science and Technology
Author Hase, Eiji/ Minamikawa, Takeo/ Mizuno, Takahiko/ Miyamoto, Shuji/ Ichikawa, Ryuji/ Hsieh, Yi-Da/ Shibuya, Kyuki/ Sato, Katsuya/ Nakajima, Yoshiaki/ Asahara, Akifumi/ Minoshima, Kaoru/ Mizutani, Yasuhiro/ Iwata, Tetsuo/ Yamamoto, Hirotsugu/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optica
Volume 5
Issue 5
Published Date 2018-05-16
departments Science and Technology
Author Minamikawa, Takeo/ Murakami, Yoshinori/ Matsumura, Naokazu/ Niioka, Hirohiko/ Fukushima, Shuichiro/ Araki, Tsutomu/ Hashimoto, Mamoru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Spectroscopy
Volume 2017
Published Date 2017-10-01
departments Science and Technology
Author Minamikawa, Takeo/ Hsieh, Yi-Da/ Shibuya, Kyuki/ Hase, Eiji/ Kaneoka, Yoshiki/ Okubo, Sho/ Inaba, Hajime/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Nature Communications
Volume 8
Published Date 2017-09-20
departments Science and Technology
Author Ohira, Suguru/ Tanaka, Hideo/ Harada, Yoshinori/ Minamikawa, Takeo/ Kumamoto, Yasuaki/ Matoba, Satoaki/ Yaku, Hitoshi/ Takamatsu, Tetsuro/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 7
Published Date 2017-02-10
departments Science and Technology
Author Hu, Guoqing/ Mizuguchi, Tatsuya/ Zhao, Xin/ Minamikawa, Takeo/ Mizuno, Takahiko/ Yang, Yuli/ Li, Cui/ Bai, Ming/ Zheng, Zheng/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 7
Published Date 2017-02-10
departments Science and Technology
Author Hase, Eiji/ Sato, Katsuya/ Yonekura, Daisuke/ Minamikawa, Takeo/ Takahashi, Mitsuhiko/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Bone & Joint Research
Volume 5
Issue 11
Published Date 2016-11-23
departments Institute of Post-LED Photonics Science and Technology University Hospital
Author Hsieh, Yi-Da/ Nakamura, Shota/ Abdelsalam, Dahi Ghareab/ Minamikawa, Takeo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Hindle, Francis/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Scientific Reports
Volume 6
Published Date 2016-06-15
departments Science and Technology