Author Harada, Sumire/ Hirakawa, Saori/ Sakai, Motohiro/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 1
Published Date 2011
Author Iwasaki, Hatsumi/ Ishida, Yumi/ Hara, Koichi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 11
Published Date 2011
Author Matsumoto, Yoshifumi/ Yoshida, Mayuko/ Nakano, Syuta/ Sato, Kenji/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 31
Published Date 2011
Author Watanabe, Yukina/ Hosokawa, Mai/ Sumitani, Satsuki/ Yamamoto, Mayumi/ Fukuda, Steve Toshihisa/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 49
Published Date 2011
Author Yamamoto, Mayumi/ Horio, Manami/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 59
Published Date 2011
Author Yokose, Yosuke/ Takeda, Tomoya/ Sakai, Motohiro/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 73
Published Date 2011
Author Toyoda, Tetsuya/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 87
Published Date 2011
Author Sato, Mitsuhiro/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 19
Start Page 101
Published Date 2011