Author Hamatani, Sayo/ Takeda, Tomoya/ Yamamoto, Mayumi/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 1
Published Date 2016
Author Koide, Naho/ Yamamoto, Mayumi/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 9
Published Date 2016
Author Yuasa, Akari/ Sato, Kenji/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 29
Published Date 2016
Author Tominaga, Misaki/ Uchiumi, Chigusa/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 49
Published Date 2016
Author Kawai, Nao/ Takeda, Tomoya/ Yokose, Yosuke/ Sakai, Motohiro/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 67
Published Date 2016
Author Tajima, Daiki/ Yoshida, Reona/ Hattori, Hideyuki/ Matsuda, Tomohiro/ Sakai, Motohiro/
Journal Title 徳島大学人間科学研究
Volume 24
Start Page 89
Published Date 2016