Author Hirose, Masao/ Hosoi, Eiji/ Hamano, Shuichi/ Jalili, Ali/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 126
Published Date 2003
Author Matsumoto, Kazuya/ Nakanishi, Hideki/ Kubo, Yoshiaki/ Yokozeki, Masahiko/ Moriyama, Keiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 117
Published Date 2003
Author Uehara, Hisanori/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 146
Published Date 2003
Author Katunuma, Nobuhiko/ Shiota, Hiroshi/ Le, Quang Trong/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 154
Published Date 2003
Author Dobrzycki, Slawomir/ Serwatka, Wojciech/ Nadlewski, Slawomir/ Korecki, Janusz/ Jackowski, Ryszard/ Paruk, Janusz/ Ladny, Jerzy Robert/ Hirnle, Tomasz/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 162
Published Date 2003
Author Komatsu, Tatsushi/ Nakamori, Masayo/ Komatsu, Keiko/ Hosoda, Kazuaki/ Okamura, Mariko/ Toyama, Kenji/ Ishikura, Yoshiyuki/ Sakai, Tohru/ Kunii, Daisuke/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 170
Published Date 2003
Author Otsuka, Hideki/ Hieda, Masashi/ Shinbata, Hiroyuki/ Kubo, Akiko/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 176
Published Date 2003
Author Yang, Xin-Jun/ Yan, Hong-Tao/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 180
Published Date 2003
Author Sun, Xue-Zhi/ Zhang, Rui/ Cui, Chun/ Takahashi, Sentaro/ Kubota, Yoshihisa/ Sawada, Kazuhiko/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 187
Published Date 2003
Author Chen, Gang/ Shinka, Toshikatsu/ Kinoshita, Keigo/ Yan, Hong-Tao/ Iwamoto, Teruaki/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 192
Published Date 2003
Author Fujii, Masahiko/ Miyake, Hidenori/ Sasaki, Katsuya/ Takagi, Toshihide/ Takamura, Kazuhito/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 199
Published Date 2003
Author Shinomiya, Kayo/ Kajima, Makoto/ Tajika, Hiroko/ Shiota, Hiroshi/ Nakagawa, Ryuji/ Saijyou, Takahiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 203
Published Date 2003
Author Yasui, Toshiyuki/ Uemura, Hirokazu/ Takikawa, Masaya/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 50
Issue 3-4
Start Page 136
Published Date 2003