Author Song, Ying/ Ishiguro, Hiroshi/ Yamamoto, Akiko/ Jin, Chun Xiang/ Kondo, Takaharu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 332
Published Date 2009-12
Author Stewart, Andrew K/ Shmukler, Boris E/ Vandorpe, David H/ Alper, Seth L/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 329
Published Date 2009-12
Author Yamaguchi, Makoto/ Ishiguro, Hiroshi/ Steward, Martin/ Sohma, Yoshiro/ Yamamoto, Akiko/ Shimouchi, Akito/ Kondo, Takaharu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 325
Published Date 2009-12
Author Murakami, Masataka/ Hashimoto, Sadamitsu/ Wei, Muxin/ Hill, Adrian E/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 322
Published Date 2009-12
Author Ko, Shigeru BH/ Mizuno, Nobumasa/ Yatabe, Yasushi/ Yoshikawa, Toshiyuki/ Ishiguro, Hiroshi/ Yamamoto, Akiko/ Azuma, Sakiko/ Naruse, Satoru/ Yamao, Kenji/ Muallem, Shmuel/ Goto, Hidemi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 318
Published Date 2009-12
Author Ishibashi, Kenichi/ Koike, Shin/ Kondo, Shintaro/ Hara, Shigeki/ Tanaka, Yasuko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 312
Published Date 2009-12
Author Futakuchi, Sachiko/ Ishiguro, Hiroshi/ Naruse, Satoru/ Ko, Shigeru BH/ Fujiki, Kotoyo/ Yamamoto, Akiko/ Nakakuki, Miyuki/ Song, Ying/ Steward, Martin C/ Kondo, Takaharu/ Goto, Hidemi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 308
Published Date 2009-12
Author Korbmacher, Christoph/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 306
Published Date 2009-12
Author Gee, Heon Yung/ Park, Hyun Woo/ Kim, Kyung Hwan/ Lee, Min Goo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 302
Published Date 2009-12
Author Sörensen, Mads V/ Leipziger, Jens/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 301
Published Date 2009-12
Author Hirono, Chikara/ Sugita, Makoto/ Iwasa, Yoshiko/ Shiba, Yoshiki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 299
Published Date 2009-12
Author Hosoi, Toru/ Ozawa, Koichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 296
Published Date 2009-12
Author Kurabuchi, Shingo/ Matsuoka, Takanori/ Hosoi, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 290
Published Date 2009-12
Author Javkhlan, Purevjav/ Hiroshima, Yuka/ Azlina, Ahmad/ Hasegawa, Takahiro/ Yao, Chenjuan/ Akamatsu, Tetsuya/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/ Hosoi, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 287
Published Date 2009-12
Author Guo, Ming-Yu/ Narita, Takanori/ Qi, Bing/ Satoh, Keitaro/ Katsumata-Kato, Osamu/ Matsuki-Fukushima, Miwako/ Fujita-Yoshigaki, Junko/ Sugiya, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 284
Published Date 2009-12
Author Qi, Bing/ Narita, Takanori/ Sugiya, Hiroshi/ Murakami, Masataka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 281
Published Date 2009-12
Author Narita, Takanori/ Qi, Bing/ Fukano, Mika/ Matsuki-Fukushima, Miwako/ Murakami, Masataka/ Sugiya, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 278
Published Date 2009-12
Author Inenaga, Kiyotoshi/ Inangaki, Tomohiro/ Hosokawa, Ryuji/ Ono, Kentaro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 277
Published Date 2009-12
Author Azlina, Ahmad/ Li, Xuefei/ Javkhlan, Purevjav/ Hasegawa, Takahiro/ Yao, Chenjuan/ Akamatsu, Tetsuya/ Hosoi, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 273
Published Date 2009-12
Author Mitoh, Yoshihiro/ Funahashi, Makoto/ Fujita, Masako/ Kobashi, Motoi/ Matsuo, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue Supplement
Start Page 270
Published Date 2009-12