Author Otsuka, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 225
Published Date 2012-08
Author Kasuya, Hidetoshi/ Kubo, Osami/ Kato, Koichi/ Krischek, Boris/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2012-08
Author Ishibashi, Hiroki/ Kuwahara, Tomomi/ Nakayama-Imaohji, Haruyuki/ Ohnishi, Yoshinari/ Mori, Hiroki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 246
Published Date 2012-08
Author Koshimizu, Takako/ Matsushima, Yoshiko/ Yokota, Yukari/ Yanagisawa, Kae/ Nagai, Satsuki/ Okamura, Koji/ Komatsu, Yutaka/ Kawahara, Takashi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 253
Published Date 2012-08
Author Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 266
Published Date 2012-08
Author Ohbuchi, Hidenori/ Osaka, Yasuhiko/ Ogawa, Takahiro/ Nanto, Masataka/ Nakahara, Yoshikazu/ Katsura, Kanade/ Tenjin, Hiroshi/ Kasuya, Hidetoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 275
Published Date 2012-08
Author Nakatani, Hajime/ Kumon, Tatsuya/ Kumon, Masamitsu/ Hamada, Shinichi/ Okanoue, Toyotake/ Kawamura, Akihiro/ Nakatani, Kimiko/ Hiroi, Makoto/ Hanazaki, Kazuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2012-08
Author Iwamoto, Seiji/ Takao, Shoichiro/ Nose, Hayato/ Otomi, Yoichi/ Takahashi, Mitsuhiko/ Nishisho, Toshihiko/ Ueno, Junji/ Yasui, Natsuo/ Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 284
Published Date 2012-08
Author Sato, Hirohiko/ Shimada, Mitsuo/ Kurita, Nobuhiro/ Iwata, Takashi/ Nishioka, Masanori/ Morimoto, Shinya/ Yoshikawa, Kozo/ Miyatani, Tomohiko/ Goto, Masakazu/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 235
Published Date 2012-08
Author Yamada, Shinichiro/ Shimada, Mitsuo/ Utsunomiya, Tohru/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Ikemoto, Tetsuya/ Mori, Hiroki/ Hanaoka, Jun/ Iwahashi, Shuichi/ Saitoh, Yu/ Asanoma, Michihito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 270
Published Date 2012-08
Author Hara, Tomoya/ Soeki, Takeshi/ Niki, Toshiyuki/ Kusunose, Kenya/ Yamaguchi, Koji/ Taketani, Yoshio/ Iwase, Takashi/ Yamada, Hirotsugu/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Akaike, Masashi/ Sata, Masataka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 3-4
Start Page 261
Published Date 2012-08