Author Momosaki, Ryo/ Kinoshita, Shoji/ Kakuda, Wataru/ Yamada, Naoki/ Abo, Masahiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 153
Published Date 2016-08
Author Hashimoto, Ichiro/ Abe, Yoshiro/ Ishida, Soshi/ Kashiwagi, Keisuke/ Mineda, Kazuhide/ Yamashita, Yutaro/ Yamato, Ryosuke/ Toda, Akihiro/ Fukunaga, Yutaka/ Yoshimoto, Sho/ Tsuda, Tatsuya/ Nagasaka, Shinji/ Keyama, Tsuyoshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 2016-08
Author Kawamura, Takuji/ Uno, Koji/ Tanaka, Kiyohito/ Ueda, Yuki/ Sakiyama, Naokuni/ Nishida, Kensei/ Rokutan, Kazuhito/ Yasuda, Kenjiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 163
Published Date 2016-08
Author Iwame, Toshiyuki/ Matsuura, Tetsuya/ Suzue, Naoto/ Kashiwaguchi, Shinji/ Iwase, Takenobu/ Fukuta, Shoji/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Tsutsui, Takahiko/ Wada, Keizo/ Egawa, Hiroshi/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 171
Published Date 2016-08
Author Khashbat, Delgerdalai/ Abe, Takashi/ Ganbold, Mungunbagana/ Iwamoto, Seiji/ Uyama, Naoto/ Irahara, Saho/ Otomi, Youichi/ Harada, Masafumi/ Kageji, Teruyoshi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 175
Published Date 2016-08
Author Uyama, Koh/ Sakiyama, Shoji/ Yoshida, Mitsuteru/ Kenzaki, Koichiro/ Toba, Hiroaki/ Kawakami, Yukikiyo/ Okumura, Kazumasa/ Takizawa, Hiromitsu/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 182
Published Date 2016-08
Author Yoshida, Shinya/ Yasutomo, Koji/ Watanabe, Toshiyuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 187
Published Date 2016-08
Author Kanematsu, Miyuki/ Morimoto, Masami/ Takahashi, Masako/ Honda, Junko/ Bando, Yoshimi/ Moriya, Takuya/ Tadokoro, Yukiko/ Nakagawa, Misako/ Takechi, Hirokazu/ Yoshida, Takahiro/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Mitsuteru/ Kajikawa, Aiichiro/ Tangoku, Akira/ Imoto, Issei/ Sasa, Mitsunori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 192
Published Date 2016-08
Author Oboshi, Wataru/ Aki, Kensaku/ Tada, Tomoki/ Watanabe, Toru/ Yukimasa, Nobuyasu/ Ueno, Ichiro/ Saito, Ken/ Hosoi, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 199
Published Date 2016-08
Author Funakoshi, Yasuhiro/ Harada, Masafumi/ Otsuka, Hideki/ Mori, Kenji/ Ito, Hiromichi/ Iwanaga, Takashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 204
Published Date 2016-08
Author Hashimoto, Hiroko/ Tani, Hiroe/ Ninomiya, Tsuneo/ Mori, Kenji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 209
Published Date 2016-08
Author Yamashita, Yutaro/ Nagae, Hiroaki/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 216
Published Date 2016-08
Author Saijo, Saki/ Kuwano, Yuki/ Masuda, Kiyoshi/ Nishikawa, Tatsuya/ Rokutan, Kazuhiro/ Nishida, Kensei/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 219
Published Date 2016-08
Author Nakano, Sei-ichi/ Iwasaki, Hidetaka/ Kondo, Eiji/ Miyazaki, Katsushi/ Shizuku, Haruhiko/ Kamimura, Sei-ichiro/ Fukuda, Junya/ Kanamura, Ryo/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 227
Published Date 2016-08
Author Shinozaki, Satoshi/ Osawa, Hiroyuki/ Sakamoto, Hirotsugu/ Hayashi, Yoshikazu/ Lefor, Alan Kawarai/ Yamamoto, Hironori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 230
Published Date 2016-08
Author Morimoto, Masami/ Takahashi, Masako/ Honda, Junko/ Yoshida, Takahiro/ Yoshida, Mitsuteru/ Toba, Hiroaki/ Imoto, Issei/ Tangoku, Akira/ Sasa, Mitsunori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2016-08
Author Tatano, Hiroshi/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Zhou, Bei/ Adachi, Chisaki/ Kawakami, Yuka/ Katayama, Takafumi/ Masuda, Masashi/ Takeda, Eiji/ Taketani, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2016-08
Author Setoguchi, Yoko/ Ghaibeh, A. Ammer/ Mitani, Kazue/ Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/ Moriguchi, Hiroki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 248
Published Date 2016-08
Author Yukimasa, Nobuyasu/ Sato, Shoichi/ Oboshi, Wataru/ Watanabe, Toru/ Uzawa, Ryuichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 256
Published Date 2016-08
Author Sawada, Toshihiko/ Inoue, Katsuhiko/ Tanabe, Dairou/ Kawamoto, Shunji/ Tsuji, Tatsuya/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 262
Published Date 2016-08