Author Saijo, Saki/ Kuwano, Yuki/ Masuda, Kiyoshi/ Nishikawa, Tatsuya/ Rokutan, Kazuhiro/ Nishida, Kensei/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 219
Published Date 2016-08
Author Momosaki, Ryo/ Kinoshita, Shoji/ Kakuda, Wataru/ Yamada, Naoki/ Abo, Masahiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 153
Published Date 2016-08
Author Hashimoto, Ichiro/ Abe, Yoshiro/ Ishida, Soshi/ Kashiwagi, Keisuke/ Mineda, Kazuhide/ Yamashita, Yutaro/ Yamato, Ryosuke/ Toda, Akihiro/ Fukunaga, Yutaka/ Yoshimoto, Sho/ Tsuda, Tatsuya/ Nagasaka, Shinji/ Keyama, Tsuyoshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 2016-08
Author Iwame, Toshiyuki/ Matsuura, Tetsuya/ Suzue, Naoto/ Kashiwaguchi, Shinji/ Iwase, Takenobu/ Fukuta, Shoji/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Tsutsui, Takahiko/ Wada, Keizo/ Egawa, Hiroshi/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 171
Published Date 2016-08
Author Yoshida, Shinya/ Yasutomo, Koji/ Watanabe, Toshiyuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 187
Published Date 2016-08
Author Kanematsu, Miyuki/ Morimoto, Masami/ Takahashi, Masako/ Honda, Junko/ Bando, Yoshimi/ Moriya, Takuya/ Tadokoro, Yukiko/ Nakagawa, Misako/ Takechi, Hirokazu/ Yoshida, Takahiro/ Toba, Hiroaki/ Yoshida, Mitsuteru/ Kajikawa, Aiichiro/ Tangoku, Akira/ Imoto, Issei/ Sasa, Mitsunori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 192
Published Date 2016-08
Author Hashimoto, Hiroko/ Tani, Hiroe/ Ninomiya, Tsuneo/ Mori, Kenji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 209
Published Date 2016-08
Author Yamashita, Yutaro/ Nagae, Hiroaki/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 216
Published Date 2016-08
Author Nakano, Sei-ichi/ Iwasaki, Hidetaka/ Kondo, Eiji/ Miyazaki, Katsushi/ Shizuku, Haruhiko/ Kamimura, Sei-ichiro/ Fukuda, Junya/ Kanamura, Ryo/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 227
Published Date 2016-08
Author Shinozaki, Satoshi/ Osawa, Hiroyuki/ Sakamoto, Hirotsugu/ Hayashi, Yoshikazu/ Lefor, Alan Kawarai/ Yamamoto, Hironori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 230
Published Date 2016-08
Author Morimoto, Masami/ Takahashi, Masako/ Honda, Junko/ Yoshida, Takahiro/ Yoshida, Mitsuteru/ Toba, Hiroaki/ Imoto, Issei/ Tangoku, Akira/ Sasa, Mitsunori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2016-08
Author Yukimasa, Nobuyasu/ Sato, Shoichi/ Oboshi, Wataru/ Watanabe, Toru/ Uzawa, Ryuichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 256
Published Date 2016-08
Author Sawada, Toshihiko/ Inoue, Katsuhiko/ Tanabe, Dairou/ Kawamoto, Shunji/ Tsuji, Tatsuya/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 262
Published Date 2016-08
Author Yuasa, Yasuhiro/ Okitsu, Hiroshi/ Goto, Masakazu/ Matsuo, Yuta/ Edagawa, Hiroshi/ Mori, Osamu/ Tani, Ryotaro/ Kuramoto, Shunsuke/ Ikeuchi, Mayumi/ Tomibayashi, Atsushi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 270
Published Date 2016-08
Author Nishisho, Toshihiko/ Sakai, Toshinori/ Tezuka, Fumitake/ Higashino, Kosaku/ Takao, Shoichiro/ Takata, Yoichiro/ Miyagi, Ryo/ Toki, Shunichi/ Abe, Mitsunobu/ Yamashita, Kazuta/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 274
Published Date 2016-08
Author Yamashita, Yutaro/ Nagae, Hiroaki/ Yamato, Ryosuke/ Sedo, Hiromichi/ Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 278
Published Date 2016-08
Author Kashiwagi, Keisuke/ Abe, Yoshiro/ Ishida, Soshi/ Mineda, Kazuhide/ Yamashita, Yutaro/ Fukunaga, Yutaka/ Yoshimoto, Sho/ Yamato, Ryosuke/ Tsuda, Tatsuya/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 281
Published Date 2016-08
Author Ogino, Hirokazu/ Hanibuchi, Masaki/ Kakiuchi, Soji/ Saijo, Atsuro/ Tezuka, Toshifumi/ Toyoda, Yuko/ Tobiume, Makoto/ Otsuka, Kenji/ Sakaguchi, Satoshi/ Goto, Hisatsugu/ Arisawa, Kokichi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 286
Published Date 2016-08
Author Toyoda, Yuko/ Hanibuchi, Masaki/ Kishi, Jun/ Kawano, Hiroshi/ Morizumi, Shun/ Sato, Seidai/ Kondo, Mayo/ Takikura, Terumi/ Tezuka, Toshifumi/ Goto, Hisatsugu/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 294
Published Date 2016-08
Author Yamamoto, Yoko/ Okazaki, Toshiyuki/ Yoda, Keishi/ Tada, Yoshiteru/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 300
Published Date 2016-08