Author Ishigami, Akiko/ Tokunaga, Itsuo/ Nishimura, Akiyoshi/ Kubo, Shin-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 305
Published Date 2016-08
Author Mineta, Kazuaki/ Suzue, Naoto/ Matsuura, Tetsuya/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 310
Published Date 2016-08
Author Teraoku, Hiroki/ Arakawa, Yusuke/ Yoshikawa, Masato/ Yamada, Shinichiro/ Saito, Yu/ Iwahashi, Shuichi/ Ikemoto, Tetsuya/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 315
Published Date 2016-08
Author Nishisho, Toshihiko/ Takao, Shoichiro/ Miyagi, Ryo/ Toki, Shunichi/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 319
Published Date 2016-08
Author Kinoshita, Mitsuhiro/ Takao, Shoichiro/ Takechi, Katsuya/ Takeda, Yoshitsugu/ Miyamoto, Kanako/ Yamanaka, Moriaki/ Akagawa, Yoko/ Iwamoto, Seiji/ Osaki, Kyosuke/ Tani, Hayato/ Ohnishi, Norio/ Shirono, Ryozo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 323
Published Date 2016-08
Author Setoguchi, Yoko/ Ghaibeh, A. Ammer/ Mitani, Kazue/ Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/ Moriguchi, Hiroki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 248
Published Date 2016-08
Author Uyama, Koh/ Sakiyama, Shoji/ Yoshida, Mitsuteru/ Kenzaki, Koichiro/ Toba, Hiroaki/ Kawakami, Yukikiyo/ Okumura, Kazumasa/ Takizawa, Hiromitsu/ Kondo, Kazuya/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 182
Published Date 2016-08
Author Kawamura, Takuji/ Uno, Koji/ Tanaka, Kiyohito/ Ueda, Yuki/ Sakiyama, Naokuni/ Nishida, Kensei/ Rokutan, Kazuhito/ Yasuda, Kenjiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 163
Published Date 2016-08
Author Khashbat, Delgerdalai/ Abe, Takashi/ Ganbold, Mungunbagana/ Iwamoto, Seiji/ Uyama, Naoto/ Irahara, Saho/ Otomi, Youichi/ Harada, Masafumi/ Kageji, Teruyoshi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 175
Published Date 2016-08
Author Tatano, Hiroshi/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Zhou, Bei/ Adachi, Chisaki/ Kawakami, Yuka/ Katayama, Takafumi/ Masuda, Masashi/ Takeda, Eiji/ Taketani, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2016-08
Author Funakoshi, Yasuhiro/ Harada, Masafumi/ Otsuka, Hideki/ Mori, Kenji/ Ito, Hiromichi/ Iwanaga, Takashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 204
Published Date 2016-08
Author Oboshi, Wataru/ Aki, Kensaku/ Tada, Tomoki/ Watanabe, Toru/ Yukimasa, Nobuyasu/ Ueno, Ichiro/ Saito, Ken/ Hosoi, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 199
Published Date 2016-08