Author Kozai, Hiroyuki/ Toyoda, Yuko/ Goto, Hisatsugu/ Kishi, Jun/ Tobiume, Makoto/ Yamashita, Yuya/ Nishimura, Haruka/ Kondou, Mayo/ Kawano, Hiroshi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 147
Published Date 2018-02
Author Shigeyoshi, Itaru/ Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ An, Byonggu/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 142
Published Date 2018-02
Author Kakuta, Nami/ Tsutsumi, Yasuo M./ Murakami, Chiaki/ Sakai, Yoko/ Oyama, Takuro/ Kasai, Asuka/ Kume, Katsuyoshi/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 139
Published Date 2018-02
Author Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Shigeyoshi, Itaru/ An, Byonggu/ Akazawa, Tomoyuki/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 136
Published Date 2018-02
Author Akamatsu, Yukinobu/ Morishita, Shota/ Chikumi, Hiroki/ Okamoto, Ryo/ Okada, Kensaku/ Kitaura, Tsuyoshi/ Miyake, Naomi/ Yamaguchi, Kosuke/ Nakamoto, Masaki/ Shimohiro, Hisashi/ Takata, Miyako/ Yamasaki, Akira/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 131
Published Date 2018-02
Author Yamazaki, Kazufumi/ Kota, Shintaro/ Oikawa, Daisuke/ Suzuki, Yoshiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 126
Published Date 2018-02
Author Morishita, Teruhiro/ Sato, Michiko/ Kume, Hiroko/ Sakuma, Masae/ Arai, Hidekazu/ Katayama, Takahumi/ Katoh, Shinsuke/ Sairyo, Koichi/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 122
Published Date 2018-02
Author Kawatani, Yohei/ Kurobe, Hirotsugu/ Nakamura, Yoshitsugu/ Hori, Takaki/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 116
Published Date 2018-02
Author Nakanishi, Shoko/ Watanabe, Sakimi/ Doi, Naoya/ Koma, Takaaki/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 110
Published Date 2018-02
Author Itai, Miki/ Kuwano, Yuki/ Nishikawa, Tatsuya/ Rokutan, Kazuhito/ Nishida, Kensei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2018-02
Author Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/ Ishida, Soushi/ Mineda, Kazuhide/ Yoshimoto, Sho/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 96
Published Date 2018-02
Author Tsuboi, Mitsuhiro/ Kondo, Kazuya/ Takizawa, Hiromitsu/ Kawakita, Naoaya/ Sawada, Toru/ Toba, Hiroaki/ Kawakami, Yukikiyo/ Yoshida, Mitsuteru/ Ishikura, Hisashi/ Kimura, Suguru/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 90
Published Date 2018-02
Author Sato, Nori/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Terai, Tomoya/ Goel, Vijay K./ Biyani, Ashok/ Ebraheim, Nabil/ Takata, Yoichiro/ Hayashi, Fumio/ Yamashita, Kazuta/ Morimoto, Masatoshi/ Manabe, Hiroaki/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2018-02
Author Sato, Nori/ Hase, Naomi/ Osaka, Akemi/ Sairyo, Koichi/ Katoh, Shinsuke/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2018-02
Author Yang, Xiaolin/ Nakamoto, Mariko/ Shuto, Emi/ Hata, Akiko/ Aki, Nanako/ Shikama, Yosuke/ Bando, Yukiko/ Ichihara, Takako/ Minagawa, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Tamura, Ayako/ Uemura, Hirokazu/ Arisawa, Kokichi/ Funaki, Makoto/ Sakai, Tohru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2018-02
Author Sakai, Yoko/ Tsutsumi, Yasuo M./ Oyama, Takuro/ Murakami, Chiaki/ Kakuta, Nami/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2018-02
Author Zhang, Shukun/ Liu, Juanli/ Jiang, Dongmei/ Wuren, Tana/ Ma, Siqing/ Du, Yansheng/ Yi, Xin/ Wu, Shizheng/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 64
Published Date 2018-02
Author Farouk, Mahmoud Mohamed/ Naito, Takeshi/ Shinomiya, Kayo/ Mitamura, Yoshinori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 60
Published Date 2018-02
Author Oshikawa, Tomoki/ Morimoto, Yasuhiro/ Kaneoka, Koji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 56
Published Date 2018-02
Author Kawamura, Hiromi/ Tanaka, Sarasa/ Uenami, Yuri/ Tani, Mariko/ Ishitani, Midori/ Morii, Saeko/ Sakaue, Motoyoshi/ Ito, Mikiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Start Page 50
Published Date 2018-02