Author Horiguchi, Taigo/ Miyatake, Yumiko/ Miyoshi, Keiko/ Tanimura, Ayako/ Hagita, Hiroko/ Sakaue, Hiroshi/ Noma, Takafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2020-02
Author Ulfa, Maria/ Azuma, Momoyo/ Sato, Masami/ Shimohata, Takaaki/ Fukushima, Shiho/ Kido, Junko/ Nakamoto, Mariko/ Uebanso, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Emoto, Takahiro/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 163
Published Date 2020-02
Author Tsuji, Hiroko/ Kondo, Maki/ Odani, Wataru/ Takino, Tasuku/ Takeda, Risako/ Sakai, Tohru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 158
Published Date 2020-02
Author Sebe, Mayu/ Tsutsumi, Rie/ Oyama, Takuro/ Horikawa, Yousuke T./ Uemura, Yuta/ Kakuta, Nami/ Sakai, Yoko/ Morio, Atsushi/ Miyoshi, Hirotsugu/ Kondo, Takashi/ Urabe, Tomoaki/ Noda, Yuko/ Kamiya, Satoshi/ Saeki, Noboru/ Kuroda, Masashi/ Tanaka, Katsuya/ Tsutsumi, Yasuo M./ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 139
Published Date 2020-02
Author Doi, Sayuri/ Tamura, Ayako/ Minagawa, Takako/ Osaka, Akemi/ Sata, Masataka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 124
Published Date 2020-02
Author Kurimoto, Sachiko/ Minagawa, Takako/ Tamura, Ayako/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 113
Published Date 2020-02
Author Abe, Shuichi/ Sato, Seidai/ Aono, Yoshinori/ Azuma, Momoyo/ Kishi, Masami/ Koyama, Kazuya/ Takahashi, Naoki/ Kagawa, Kozo/ Kawano, Hiroshi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 102
Published Date 2020-02
Author Ono, Akemi/ Hayabuchi, Yasunobu/ Tanaka, Manami/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 145
Published Date 2020-02
Author Ichihara, Yuko/ Suga, Kenichi/ Fukui, Maika/ Yonetani, Naoto/ Shono, Miki/ Nakagawa, Ryuji/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 170
Published Date 2020-02
Author Sakamoto, Yuki/ Shimada, Aki/ Nakano, Seiichi/ Kondo, Eiji/ Takeyama, Takaaki/ Fukuda, Junya/ Udaka, Jiro/ Okamoto, Hidehiko/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 134
Published Date 2020-02
Author Nakanishi, Nobuto/ Takashima, Takuya/ Oto, Jun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2020-02
Author Hayabuchi, Yasunobu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2020-02
Author Jha, Subash Chandra/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2020-02
Author Hirose, Jun/ Wakata, Yoshifumi/ Tagi, Masato/ Tamaki, Yu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 27
Published Date 2020-02
Author Ozaki, Sho/ Haga, Akihiro/ Chao, Edward/ Maurer, Calvin/ Nawa, Kanabu/ Ohta, Takeshi/ Nakamoto, Takahiro/ Nozawa, Yuki/ Magome, Taiki/ Nakano, Masahiro/ Nakagawa, Keiichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 30
Published Date 2020-02
Author Inoue, Nobutaka/ Matsumura, Toshiyuki/ Sakai, Hiroto/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 40
Published Date 2020-02
Author Imai, Yoshie/ Onishi, Chiemi/ Bando, Takae/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 44
Published Date 2020-02
Author Tezuka, Fumitake/ Sakai, Toshinori/ Nishisho, Toshihiko/ Sugiura, Kosuke/ Ishihama, Yoshihiro/ Manabe, Hiroaki/ Yamashita, Kazuta/ Takata, Yoichiro/ Maeda, Toru/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 62
Published Date 2020-02
Author Wada, Yoshiro/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2020-02
Author Iwahashi, Shuichi/ Shimada, Mitsuo/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Ikemoto, Tetsuya/ Saito, Yu/ Yamada, Shinichiro/ Utsunomiya, Tohru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2020-02