Author Kameoka, Naomi/ Sumitani, Satsuki/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2020-08
Author Suga, Kenichi/ Imoto, Issei/ Ito, Hiromichi/ Naruto, Takuya/ Goji, Aya/ Osumi, Keita/ Tokaji, Narumi/ Homma, Yukako/ Ono, Akemi/ Ichihara, Yuko/ Shono, Miki/ Mori, Tatsuo/ Urushihara, Maki/ Nakagawa, Ryuji/ Hayabuchi, Yasunobu/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 246
Published Date 2020-08
Author Ikegame, Akishige/ Inoue, Yusuke/ Hata, Makoto/ Sugasaki, Motoki/ Yoshida, Hiroko/ Ogasa, Satiko/ Nakao, Takayuki/ Ikegame, Kazuhiro/ Fujii, Shiro/ Shibata, Eriko/ Nagai, Kojiro/ Takayama, Tetsuji/ Abe, Masahiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 250
Published Date 2020-08
Author Kashihara, Hideya/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Miyatani, Tomohiko/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/ Yoshimoto, Toshiaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 271
Published Date 2020-08
Author Ohta, Shogo/ Nishi, Masaaki/ Tokunaga, Takuya/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Miyatani, Tomohiko/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/ Ishikawa, Daichi/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 285
Published Date 2020-08
Author Nakano, Tomohiro/ Ikeda, Mitsuhiro/ Wakugawa, Tomoharu/ Kashiwada, Yoshiki/ Kaminuma, Osamu/ Kitamura, Noriko/ Fukui, Hiroyuki/ Takeda, Noriaki/ Mizuguchi, Hiroyuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2020-08
Author Omura, Tomoya/ Matsuyama, Miwa/ Shiba, Atsushi/ Nishioka, Shota/ Naoe, Mitsugu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 304
Published Date 2020-08
Author Kitamura, Yoshiaki/ Kamimura, Seiichiro/ Fujii, Tatsuya/ Mizuguchi, Hiroyuki/ Naito, Keisuke/ Kondo, Eiji/ Matsuda, Kazunori/ Azuma, Takahiro/ Sato, Go/ Fukui, Hiroyuki/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 311
Published Date 2020-08
Author Murakami, Taichi/ Nishimura, Kenji/ Ono, Hiroyuki/ Ueta, Sayo/ Shibata, Eriko/ Kishi, Seiji/ Tamaki, Masanori/ Miya, Keiko/ Shima, Hisato/ Tashiro, Manabu/ Inoue, Tomoko/ Kawahara, Kazuhiko/ Nagai, Kojiro/ Abe, Hideharu/ Minakuchi, Jun/ Doi, Toshio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 315
Published Date 2020-08
Author Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Okitsu, Hiroshi/ Miyake, Hidenori/ Yagi, Toshiyuki/ Miura, Murato/ Bando, Yoshiaki/ Ando, Tsutomu/ Hotchi, Masanori/ Ishikawa, Masashi/ Fukuyama, Mitsutoshi/ Wada, Daisuke/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 338
Published Date 2020-08
Author Ishihama, Yoshihiro/ Sakai, Toshinori/ Manabe, Hiroaki/ Tezuka, Fumitake/ Yamashita, Kazuta/ Takata, Yoichiro/ Maeda, Toru/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 351
Published Date 2020-08
Author Yamada, Naoki/ Nakadoi, Yoshihiro/ Fukuma, Ryosuke/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 355
Published Date 2020-08
Author Imakura, Takeshi/ Toyoda, Yuko/ Sato, Seidai/ Koyama, Kazuya/ Nishimura, Haruka/ Kagawa, Kozo/ Takahashi, Naoki/ Naito, Nobuhito/ Murakami, Kojin/ Kawano, Hiroshi/ Azuma, Masahiko/ Shinohara, Tsutomu/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 358
Published Date 2020-08
Author Takehara, Yukako/ Yoshikawa, Kozo/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/ Kashihara, Hideya/ Yoshimoto, Toshiaki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 375
Published Date 2020-08
Author Itagaki, Taiga/ Nakanishi, Nobuto/ Takashima, Takuya/ Ueno, Yoshitoyo/ Tane, Natsuki/ Tsunano, Yumiko/ Nunomura, Toshiyuki/ Oto, Jun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 332
Published Date 2020-08