Author Yamaji, Hiroko/ Hamabata, Kenji/ Ikeshita, Mami/ Hanada, Junko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 66
Published Date 2003-03-31
Author Kondo, Hiroko/ Shono, Shigeko/ Sakae, Reiko/ Tamura, Ayako/ Ichihara, Takako/ Ide, Chieko/ Namikawa, Kyoko/ Tanimoto, Kimie/ Minami, Taeko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 61
Published Date 2003-03-31
Author Kataoka, Mutsuko/ Tanioka, Tetsuya/ Nakanii, Mihoko/ Aotani, Eriko/ Takenaka, Mayumi/ Tobita, Syoko/ Kasai, Katsuyo/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 52
Published Date 2003-03-31
Author Sekido, Keiko/ Karube, Taichi/ Gougi, Yaeko/ Seko, Mayumi/ Toshitsune, Saki/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 44
Published Date 2003-03-31
Author Haku, Mari/ Yamano, Shuji/ Takebayashi, Keiko/ Takeuchi, Mieko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 34
Published Date 2003-03-31
Author Tamura, Ayako/ Morimoto, Tadaoki/ Kondo, Hiroko/ Ichihara, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Minagawa, Takako/ Miki, Yoshimi/ Sasa, Mitunori/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 26
Published Date 2003-03-31
Author Tamura, Ayako/ Morimoto, Tadaoki/ Kondo, Hiroko/ Ichihara, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Minagawa, Takako/ Miki, Yoshimi/ Sasa, Mitunori/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 19
Published Date 2003-03-31
Author Yamashita, Miya/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 10
Published Date 2003-03-31
Author Ninomiya, Tsuneo/ Tani, Hiroe/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 3
Published Date 2003-03-31
Author Morimoto, Tadaoki/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 2
Published Date 2003-03-31
Author Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 1
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2003-03-31