Author Ueta, Isako/ Kawanishi, Chiemi/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2012-03-30
Author Iwasa, Yukie/ Okuda, Kikuko/ Tani, Hiroe/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2012-03-30
Author Michihiro, Mutsuko/ Kobayashi, Hiromi/ Wakai, Kazuko/ Satou, Shizuyo/ Saito, Chie/ Takeuchi, Miki/ Morisaki, Yuka/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 20
Published Date 2012-03-30
Author Iwasa, Yukie/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 28
Published Date 2012-03-30
Author Sekido, Keiko/ Tanioka, Tetsuya/ Yasuhara, Yuko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 36
Published Date 2012-03-30
Author Matsuzaki, Kazuyo/ Kawanishi, Chiemi/ Kayashita, Atsuko/ Yamato, Harue/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2012-03-30
Author Yoshida, Midori/ Tada, Toshiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2012-03-30
Author Aitake, Michiyo/ Hori, Etsuro/ Yatsuduka, Miki/ Yada, Yukihiro/ Nagashima, Yoshinao/ Ono, Taketoshi/ Nishijo, Hisao/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 10
Issue 1-2
Start Page 56
Published Date 2012-03-30