Author Hashimoto, Hiroko/ Takahashi, Kumi/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 18
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2020-09-30
Author Kuwamura, Yumi/ Yoshida, Sumiko/ Kurahashi, Kiyoe/ Sumikawa, Masuko/ Sakamoto, Eijirou/ Aihara, Ken-ichi/ Yumoto, Hiromichi/ Kuroda, Akio/ Endo, Itsurou/ Yasui, Toshiyuki/ Kishida, Sachi/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 18
Issue 1
Start Page 13
Published Date 2020-09-30