Author Kondo, Hiroko/ Namikawa, Kyoko/ Yamamoto, Kanako/ Abe, Tomoko/ Oori, Masahisa/ Kunii, Osamu/ Koga, Toshihiro/ Bessho, Seiichi/ Moji, Kazuhiko/ Nishikiori, Nobuyuki/ Hirose, Shigeru/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 4
Issue 2
Start Page 57
Published Date 2006-02-28
Author Morita, Toshiko/ Matsunaga, Yasuko/ Arimatsu, Misao/ Nanke, Kimiyo/ Kigo, Rie/ Iwamoto, Teruyo/ Hayano, Keiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 4
Issue 2
Start Page 62
Published Date 2006-02-28
Author Imai, Yoshie/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 4
Issue 2
Start Page 68
Published Date 2006-02-28
Author Kondo, Hiroko/ Minami, Taeko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 4
Issue 2
Start Page 73
Published Date 2006-02-28
Author Ichihara, Takako/ Tamura, Ayako/ Kataoka, Tsuyoshi/ Morimoto, Tadaoki/ Minagawa, Takako/ Kuwamura, Yumi/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 4
Issue 2
Start Page 79
Published Date 2006-02-28