Author Kawarabayashi, Keita/ Kano, Fumiya/ Hashimoto, Noboru/ Hibi, Hideharu/ Iwamoto, Tsutomu/ Yamamoto, Akihito/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 33
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2020-06-12
Author Minami, Norikazu/ Watanabe, Megumi/ Lipei, Liu/ Yunizar, Mohammad Fadyl/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 33
Issue 1
Start Page 8
Published Date 2020-06-12
Author Yoshida, Kaya/ Yoshida, Kayo/ Seyama, Mariko/ Ozaki, Kazumi/ Okamura, Hirohiko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 33
Issue 1
Start Page 15
Published Date 2020-06-12
Author Shirayama, Yasuhiko/ Yanagisawa, Shizuko/ Ichinomiya, Misaki/ Watanabe, Saya/ Takeuchi, Yuko/ Ichikawa, Tetsuo/ Goto, Takaharu/ Fujiwara, Shinji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 33
Issue 1
Start Page 24
Published Date 2020-06-12