Author Miyamoto, Ken-ichi/ Yoshimoto, Katsuhiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 23
Published Date 2001-05-25
Author Maeda, Kazuhisa/ Mitani, Ryuji/ Endo, Satoko/ Saijo, Yoshika/ Aono, Toshihiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 24
Published Date 2001-05-25
Author Sakai, Kentaro/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 30
Published Date 2001-05-25
Author Miyamoto, Ken-ichi/ Ito, Mikiko/ Kuwahata, Masashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 35
Published Date 2001-05-25
Author Komatsu, Tatsushi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 39
Published Date 2001-05-25
Author Hori, Yohji/ Kashima, Kenji/ Kitamura, Yoshiaki/ Satoh, Go/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 2
Start Page 45
Published Date 2001-05-25