Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 152
Published Date 2001-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 138
Published Date 2001-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 137
Published Date 2001-10-25
Author Moriguchi, Hiroki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 125
Published Date 2001-10-25
Author Kaji, Ryuji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 117
Published Date 2001-10-25
Author Shimada, Kiyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 113
Published Date 2001-10-25
Author Satoh, Michiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 109
Published Date 2001-10-25
Author Terauchi, Hirotomo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 106
Published Date 2001-10-25
Author Tezuka, Akitsugu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 103
Published Date 2001-10-25
Author Morimoto, Shigetoshi/ Tsuyuguchi, Masaru/ Tanaka, Naoomi/ Sohnaka, Yasuhide/ Fukumoto, Tsuneo/ Wada, Daisuke/ Yamasaki, Shinichi/ Miyosi, Takanori/ Nakano, Kiichirou/ Matsuzaki, Takayo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 95
Published Date 2001-10-25
Author Matsuzaki, Takayo/ Kagawa, Susumu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 4-5
Start Page 93
Published Date 2001-10-25