Author 河野, 知弘/ Sasaki, Takuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2003-04-25
Author Sasaki, Takuya/ Nishimura, Noriyuki/ Mizuno, Kouichi/ Manabe, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 2
Published Date 2003-04-25
Author Abe, Masahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2003-04-25
Author Kagami, Shoji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 14
Published Date 2003-04-25
Author Yano, Seiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2003-04-25
Author Yasutomo, Koji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 2003-04-25
Author Miyamoto, Hidenori/ Kurita, Nobuhiro/ Miyake, Hidenori/ Fujii, Masahiko/ Sasaki, Katsuya/ Takagi, Toshihide/ Takamura, Kazuhito/ Morine, Yuuji/ Imura, Satoru/ Tashiro, Seiki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 30
Published Date 2003-04-25
Author Aoki, Hidetoshi/ Kataoka, Koichi/ Yano, Mitsuyasu/ Takeichi, Kazunori/ Morino, Teruyo/ Kurokawa, Chizuru/ Ichikawa, Soichi/ Fujimoto, Miyuki/ Fukuta, Naoko/ Takahashi, Masanori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2003-04-25
Author Kuwano, Yuki/ Kawahara, Tsukasa/ Kodama, Nanae/ Nakai, Saori/ Kishi, Kyouichi/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2003-04-25
Author Manabe, Yasushi/ Yoshioka, Kazuo/ Yanada, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 47
Published Date 2003-04-25
Author Masamune, Katsuhiro/ Konegawa, Ryuji/ Imura, Satoru/ Hanaki, Norikazu/ Iuchi, Masahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 52
Published Date 2003-04-25
Author Yagi, Tosiyuki/ Fujino, Ryozo/ Takai, Shigeharu/ Miki, Hitoshi/ Sumitomo, Masayuki/ Matsuyama, Kazuo/ Ogata, Yorihiko/ Nakagawa, Yasusi/ Kanemura, Yoshihumi/ Kaneda, Yuji/ Kurobe, Hirotsugu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 57
Published Date 2003-04-25
Author Masamune, Katsuhiro/ Konegawa, Ryuji/ Imura, Satoru/ Hanaki, Norikazu/ Iuchi, Masahiro/ Nishi, Masaharu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2003-04-25
Author Yagi, Tosiyuki/ Fujino, Ryozo/ Takai, Shigeharu/ Miki, Hitoshi/ Sumitomo, Masayuki/ Matsuyama, Kazuo/ Ogata, Yorihiko/ Nakagawa, Yasusi/ Kanemura, Yoshihumi/ Kaneda, Yuji/ Kurobe, Hirotsugu/ Terauti, Akiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 68
Published Date 2003-04-25
Author Takegawa, Yoshihiro/ Mori, Kenichi/ Minakuchi, Kazuo/ Shimizu, Hiroshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2003-04-25
Author Sekido, Keiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2003-04-25
Author Tanioka, Tetsuya/ Aotani, Eriko/ Matsushita, Yasuko/ Hashimoto, Fumiko/ Nagamine, Isao/ Tada, Toshiko/ Takasaka, Yoichiro/ Mano, Motoshiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 84
Published Date 2003-04-25
Author Terao, Toshiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 90
Published Date 2003-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 100
Published Date 2003-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 101
Published Date 2003-04-25