Author Takegawa, Yoshihiro/ Kunitomo, Kazufumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 117
Published Date 2003-06-13
Author Yoshida, Shusaku/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 118
Published Date 2003-06-13
Author Ueno, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 122
Published Date 2003-06-13
Author Ikushima, Hitoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 130
Published Date 2003-06-13
Author Harada, Masafumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 134
Published Date 2003-06-13
Author Masamune, Katsuhiro/ Andou, Michio/ Harino, Yukari/ Iuchi, Masahiro/ Kita, Yoshitaka/ Sannomiya, Kenji/ Sakikawa, Hikaru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 140
Published Date 2003-06-13
Author Yagi, Toshiyuki/ Iwata, Takashi/ Tagami, Yoshifumi/ Kashiwagi, Yutaka/ Miki, Hisashi/ Komatsu, Yukihisa/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 146
Published Date 2003-06-13
Author Masamune, Katsuhiro/ Ohta, Kenichi/ Hujikawa, Kazuya/ Horiuchi, Masahumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 153
Published Date 2003-06-13
Author Yagi, Toshiyuki/ Oda, Hironobu/ Fukuyama, Mitsutoshi/ Kashiwagi, Yutaka/ Miki, Hisashi/ Komatsu, Yukihisa/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 159
Published Date 2003-06-13
Author Matsuyama, Kazuo/ Hayashi, Naohiko/ Satoh, Hirohiko/ Watanabe, Mie/ Yoshida, Osamu/ Tabuchi, Hiroshi/ Tsuchihiro, Noriyuki/ Fujino, Ryouzo/ Nagano, Takashi/ Matsuzaki, Takayo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 166
Published Date 2003-06-13
Author Yagi, Toshiyuki/ Oda, Hironobu/ Iwata, Takashi/ Sasaki, Katsuya/ Tagami, Yoshifumi/ Kashiwagi, Yutaka/ Miki, Hisashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 171
Published Date 2003-06-13
Author Matsuyama, Kazuo/ Yoshida, Sadahiro/ Miura, Murato/ Kiyoku, Yasushi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 176
Published Date 2003-06-13
Author Nagamine, Isao/ Tanioka, Tetsuya/ Aotani, Eriko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 3
Start Page 182
Published Date 2003-06-13