Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 276
Published Date 2003-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 259
Published Date 2003-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 258
Published Date 2003-10-25
Author Ohta, Kenichi/ Miyamoto, Hidenori/ Yamasaki, Shinichi/ Hirono, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 252
Published Date 2003-10-25
Author Kiyokage, Emi/ Toida, Kazunori/ Suzuki-Yamamoto, Toshiko/ Ishimura, Kazunori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 250
Published Date 2003-10-25
Author Matsuoka, Suguru/ Yoshimura, Eiko/ Ise, Masao/ Kubo, Masahiro/ Yamashita, Kazuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 244
Published Date 2003-10-25
Author Mitani, Hiroaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 235
Published Date 2003-10-25
Author Yoshinaga, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 228
Published Date 2003-10-25
Author Saitoh, Ken/ Nomura, Masahiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 220
Published Date 2003-10-25
Author Takahashi, Yasuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 214
Published Date 2003-10-25
Author Nakaya, Yutaka/ Matsushima, Rie/ Morishima, Masaki/ Harada, Nagakatu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 211
Published Date 2003-10-25
Author Ninomiya, Tsuneo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 204
Published Date 2003-10-25
Author Tanaka, Hisako/ Sei, Masako/ Munakata, Hokuma/ Kusaka, Kyoko/ Ishimoto, Hiroko/ Tsuda, Yoshimi/ Shinka, Toshikatsu/ Mahara, Fumihiko/ Kokawa, Ichiro/ Suzue, Jyoji/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 195
Published Date 2003-10-25
Author Kishi, Kyoichi/ Rokutan, Kazuhito/ Nikawa, Takeshi/ Kondo, Shigetada/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 190
Published Date 2003-10-25
Author Kishi, Kyoichi/ Kokawa, Ichiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 4-5
Start Page 189
Published Date 2003-10-25