Author Tamaki, Katsuyoshi/ Shibata, Hiroshi/ Urata, Mari/ Itagaki, Tatsuzo/ Oshio, Atsuo/ Imoto, Yoshitaka/ Okamoto, Kouichi/ Satou, Yasunori/ Aoki, Rika/ Fukuno, Hiroshi/ Iwaki, Hiroshi/ Murata, Masahiko/ Tsutsui, Akemi/ Muguruma, Naoki/ Okahisa, Toshiya/ Okamura, Seisuke/ Honda, Hirohito/ Shimizu, Ichiro/ Ito, Susumu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 287
Published Date 2003-12-25
Author Nishioka, Yasuhiko/ Nakagawa, Tatsuo/ Minakuchi, Kazuo/ Sone, Saburo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 280
Published Date 2003-12-25
Author Nagashino, Hirofumi/ Kinouchi, Yohsuke/ Akutagawa, Masatake/ Cisse, Youssouf/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 304
Published Date 2003-12-25
Author Yanagawa, Hiroaki/ Irahara, Minoru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 299
Published Date 2003-12-25
Author Kageji, Teruyoshi/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Nagahiro, Shinji/ Nakagawa, Yoshinobu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 292
Published Date 2003-12-25
Author 苛原, 稔/ 山野, 利尚/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 59
Issue 6
Start Page 279
Published Date 2003-12-25