Author Kadota, Muneyuki/ Taketani, Yoshio/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Yamaguchi, Koji/ Kusunose, Kenya/ Niki, Toshiyuki/ Bando, Sachiko/ Hisaoka, Sahika/ Ueda, Yuka/ Tomita, Noriko/ Takeuchi, Hidekazu/ Iwase, Takashi/ Yamada, Hirotsugu/ Soeki, Takeshi/ Akaike, Masashi/ Sata, Masataka/ Nagai, Koujiro/ Doi, Toshio/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 175
Published Date 2010-12-20
Author Rokutan, Kazuhito/ 宇都宮, 正登/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 117
Published Date 2010-12-20
Author Kuwano, Yuki/ Katsuura, Sakurako/ Masuda, Kiyoshi/ Tanahashi, Toshihito/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 119
Published Date 2010-12-20
Author Terao, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 123
Published Date 2010-12-20
Author Tsutsumi, Akizumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 127
Published Date 2010-12-20
Author Kaji, Ryuji/ 勝瀬, 烈/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 133
Published Date 2010-12-20
Author Terasawa, Yuka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 135
Published Date 2010-12-20
Author Sakamoto, Takashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 139
Published Date 2010-12-20
Author 中村, 和己/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 143
Published Date 2010-12-20
Author Izumi, Yuishin/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 147
Published Date 2010-12-20
Author Sata, Masataka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 151
Published Date 2010-12-20
Author Kurokawa, Ken/ Tanahashi, Toshihito/ Masuda, Kiyoshi/ Kuwano, Yuki/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 157
Published Date 2010-12-20
Author Honda, Soichi/ Shirakawa, Mitsuo/ Ohara, Akihiko/ Hashimoto, Takayo/ Takebayashi, Mitsugu/ Satomi, Junichiro/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 163
Published Date 2010-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 179
Published Date 2010-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 181
Published Date 2010-12-20
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 200
Published Date 2010-12-20
Author Tamura, Ushio/ Okahisa, Toshiya/ Kitamura, Shinji/ Tonoiso, Chisato/ Udaka, Kengo/ Kobayashi, Akimi/ Matsumoto, Sayo/ Miyamoto, Yasuo/ Arita, Kanako/ Kishi, Kumiko/ Nakamura, Fumika/ Miyoshi, Jinsei/ Tanaka, Takahiro/ Fujino, Yasuteru/ Inoue, Atsushi/ Yano, Hiromi/ Kimura, Tetsuo/ Takeuchi, Hisashi/ Niki, Miyako/ Okamoto, Koichi/ Kimura, Masako/ Sato, Yasunori/ Okamura, Seisuke/ Nakaya, Yutaka/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 5-6
Start Page 169
Published Date 2010-12-20